Změny operace 4.1.1 a návrh zápisu MZe

Cíl pracovního jednání bylo projednat návrh preferenčních kritérií v operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků pro 3. kolo příjmu žádostí a představit hlavní navrhované změny v Pravidlech.

ŘO Tabery nejprve představil hlavní navrhované změny v Pravidlech pro 3. kolo a ve stručnosti prošel všechna preferenční kritéria. Následně vyzval účastníky jednání k vyjádření připomínek k představeným návrhům.

Přílohy