Návrh zápisu ze 4. jednání PS LFA včetně prezentací

PS se shodla, že diferenciace na základě závažnosti přírodního znevýhodnění je spravedlivou a relevantní kategorizací pro území ostatních LFA. Sazby pro ostatní oblasti by neměly převyšovat sazby pro horské oblasti.

Návrh zápisu k dispozici ZDE.

Prezentace z jednání:

  1. Diferenciace LFA-O
  2. Úvodní prezentace MZe

Přílohy