DOTAZNÍK GEOPA COPA: Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností

Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností

Dotazník je součástí projektu, který je zodpovídán napříč členskými státy EU. Vznikl na popud dlouholeté spolupráce Evropské komise a organizace zaměstnavatelů v zemědělském sektoru GEOPA COPA v návaznosti na problematiku zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování napříč EU.

Výsledky budou následně prezentovány (za účasti odborového svazu EFFAT) Evropské komisi resp. Generálnímu ředitelství pro pracovní místa a sociální práva EU (pozn.red. lze přirovnat „Ministerstvu práce a sociálních věcí“).

Děkujeme za spolupráci a v případě dotazů neváhejte oslovit kancelář svazu info@cmszp.cz

Pro předcházení nejasností uvádíme některé definice již na začátku:
Sezónní pracovník je osoba, která v určitém období sklizně pracuje v zemědělském odvětví delší dobu (např. 3-6 měsíců).
Dočasných pracovník (tzv. brigády na víkend či záskok za nemoc).
Volné pracovní místo je definováno jako placené místo, které je nově vytvořené, neobsazené nebo se chystá uvolnit:
a) u kterých zaměstnavatel podniká aktivní kroky a je připraven podniknout další kroky k nalezení vhodného kandidáta mimo dotyčný podnik;
b) které zaměstnavatel hodlá vyplnit buď okamžitě, nebo ve stanovené lhůtě

Vyplnit dotazník!

Nebo načtěte QR kód

atraktivnost-zemědělství_-zvyšování-přitažlivosti-práce-v-zemědělství---nedostatek-pracovních-sil-a-dovedností (1)