Evropský svaz vlastníků půd (ELO)

ELOČeskomoravský svaz zemědělských podnikatelů je od 1. ledna 2016 členem Evropského svazu vlastníků půd (ELO – European landowners organisation).

Organizace ELO usiluje o podporu udržitelného rozvoje a prosperitu krajiny. Zároveň s tím dbá na uvědomění vztahů mezi životním prostředím a zemědělských náležitostech. Organizace zapojením různých zúčastněných stran má možnost vytvářet doporučení pro politiku EU. V rámci ELO se organizují setkání klíčových aktérů z různých odvětví a tvůrců politiky venkova na místní, regionální, národní i evropské úrovni. Jeho schopnost dělat toto vše zajišťuje ELO svou jedinečnou pozici mezi skupinou odborníků ze zemědělství, životního prostředí a z oblasti venkova.

ELO zaměřuje svou práci a činnosti směřující k osmi hlavních otázkách evropského významu:

  1. Životní prostředí;
  2. Obnovitelné zdroje energie;
  3. Voda;
  4. Zemědělství a rozvoj venkova;
  5. Postavení soukromého majetku a společností;
  6. Lesnictví;
  7. Rozšíření;
  8. Obchodu.