Rada ministrů zemědělství EU

Ve středu (13. května) na radě ministři zemědělství EU zdůraznili, že bez dodatečných finančních rezerv bude téměř nemožné adekvátně podporovat odvětví zemědělství. Přestože Rada byla obeznámena s rozpočtovými omezeními, požádala Komisi, aby „prozkoumala všechny dostupné možnosti“.Vlajka EU

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski však ministrům zemědělství potvrdil, že exekutiva EU zatím nepřijímá žádná nová tržní opatření.

„Bude-li to nutné, jsme připraveni navrhnout něco více,“ dodal a uvedl, že Komise je na začátku provádění prvního souboru opatření, jejichž dopad musí být ještě posouzen.


Ve středu (13. května) na agrární radě ministři zemědělství EU zdůraznili, že bez dodatečných finančních rezerv bude téměř nemožné adekvátně podporovat odvětví zemědělství. Přestože Rada byla obeznámena s rozpočtovými omezeními, požádala Komisi, aby „prozkoumala všechny dostupné možnosti“.

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski však ministrům zemědělství potvrdil, že exekutiva EU zatím prozatím nepřijímá žádná nová tržní opatření. „Bude-li to nutné, jsme připraveni navrhnout něco více,“ dodal a uvedl, že Komise je na začátku provádění prvního souboru opatření, jejichž dopad musí být ještě posouzen.

Dne 22. dubna Komise, stlačená zákonodárci EU a zemědělsko-potravinářským odvětvím, předložila krátkodobý balíček intervenčních opatření na trhu, u kterého dříve uvedl, že na jejich distribuci nezbývá dostatek financí.


Francouzský ministr zemědělství Didier Guillaume uvedl, že chce „poděkovat Komisi za první řadu podpůrných opatření, ale znovu jsem se svými kolegy zopakoval, že je třeba jít dále v mnoha odvětvích“.

Španělský ministr Luis Planas požádal, aby byla věnována zvláštní pozornost odvětví ovcí a koz, protože přijatá opatření pro skladování nebyla tak účinná, jak se dalo očekávat.

Pro italskou ministryně zemědělství Teresu Bellanovou již přijatá opatření jdou správným směrem, ale v mnoha případech jsou velmi omezená co do rozsahu nebo účinnosti, nákladná, zastaralá nebo neúplná.

Komise musí zasáhnout rozhodněji,“ řekla. Itálie rovněž prosazuje nový mechanismus přerozdělování podpory soukromého skladování v odvětví sýrů, který umožňuje některým zemím využívat nevyužité kvóty ostatních.

Polsko mezitím požádalo o finanční podporu pro odvětví drůbeže a vepřového masa, aby si udrželo produkci a finanční likviditu,

Stále však existují odlišné názory na využívání rezervního krizového fondu zřízeného v rámci reformy SZP z roku 2013 s cílem bojovat proti narušení trhu.

Mezi ministry neexistuje shoda,“ uvedl chorvatský Vučković a dodal, že někteří věří, že by měl být aktivován okamžitě, zatímco jiní říkají, že by měly být vyčerpány všechny možnosti, než se vydáme touto cestou.

Neochota některých členských států nasadit krizový fond, který dosud nebyl využíván, je založena na přesvědčení, že by to mělo za následek odpovídající škrty v přímých platbách.

Zdroj: EUROACTIVE