Komise doporučuje členským státům, aby se zaměřily na udržitelný a inkluzivní hospodářský růst

Komise doporučila ČR např.: zlepšení dlouhodobé fiskální udržitelnosti důchodového systému a systému zdravotní péče, přijetí projednávaných protikorupčních opatření, podporování zaměstnávání žen s malými dětmi, mj. zlepšením přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstávání znevýhodněných skupin, nebo zvýšení kvality a inkluzivnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy, např. podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání
Zdroj: Evropská omise
.