Evropská komise již prodala 99 % veřejných zásob sušeného odtučněného mléka

Díky poslednímu úspěšnému nabídkovému řízení se podařilo prodat 99 % celkových veřejných zásob sušeného odtučněného mléka, které Komise nakoupila a nyní spravuje.

V návaznosti na odvětvovou krizi z let 2015–2016 se Komise těchto zásob postupně a promyšleně zbavuje, tak aby nenarušila rovnováhu na trhu a přispěla k oživení mlékárenského průmyslu.

V letech 2015 až 2017 nakoupila Evropská komise prostřednictvím veřejné intervence celkem 380 000 tun sušeného odtučněného mléka, aby napomohla stabilizaci trhu a podpořila příjmy zemědělců. Na konci roku 2016 začala Komise každý měsíc a později každé dva měsíce pořádat veřejná nabídková řízení, jejichž účelem je prodat tento produkt zpět na trh.

Eurokomisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan k tomu uvedl: „Poslední nabídkové řízení je jasným dokladem obezřetného přístupu Komise k řízení zásob sušeného odtučněného mléka, z nichž již bylo 99 % úspěšně uvedeno zpět na trh. Mým cílem vždy bylo využít veřejné intervence jako opatření na ochranu příjmů zemědělců. Proto jsme také v posledních třech letech odmítali výzvy ke snížení zásob různými způsoby nebo dokonce k jejich zničení. Žádným z těchto způsobů bychom nedosáhli současného výsledku. Trpělivým přístupem jsme dosáhli toho, že byly ochráněny nejen příjmy evropských producentů mléka, ale i zájmy evropských daňových poplatníků. Veřejná intervence se ukázala být účinným nástrojem, zejména pokud se využívá odpovědně a efektivně. Dnešní a předchozí nabídková řízení jsou jasnou ukázkou závazku Evropské komise podpořit evropské zemědělce, když to okolnosti vyžadují. Ilustrují rovněž skutečnost, že společná zemědělská politika obsahuje účinné záchranné sítě pro případ narušení trhu, k němuž v letech 2014–2016 došlo.“

Během dvou let se sklady vyprázdnily a cena mléka vzrostla z 26 centů za kilogram (v létě 2016) na 36 centů.

Nabídková řízení jsou zcela transparentně dokumentována na portálu Střediska pro sledování trhu s mlékem. Díky dnešnímu prodeji 18 514 tun sušeného odtučněného mléka zbylo z původních 380 000 tun zásob pouze 1 % – tj. 4 000 tun. Z původních 14 členských států EU, které jménem Komise sušené odstředěné mléko skladovaly, zůstaly malé zásoby pouze již ve 4 zemích.

Příští nabídkové řízení proběhne 7. února 2019.