Novinky nejen z EU

 

SZP by neměla sankcionovat velké podniky: Nizozemská a dánská delegace uvedly, že nová struktura společné zemědělské politiky (SZP) by neměla diskriminovat velké podniky na neformální radě ministrů zemědělství.

Neočekávané zisky pro Švédsko a Maďarsko, Češi si pohorší:  Zemědělci ve Švédsku a v Maďarsku jsou v letošním roce díky devalvaci měn získají vyšší hodnotu přímých podpor v roce 2018. Devalvace měn posílí hodnotu přímých plateb SZP v některých zemích. Čeští zemědělci zaznamenají meziroční pokles o 1,8%. To vše jednoznačně ukazuje na nesourodost hospodářských  cyklů jednotlivých ČS. Nevhodnou monetární politikou pak může vézt do větší destabilizace a asymetrické šoky kroků centrálních bank.

Zelené skupiny volají, že jsou vyloučeny z „poslední příležitosti“ o rozhovorech k reformě SZP: Ekologické organizace si stěžují, že nejsou zastoupeny v diskusích Rady o reformě společné zemědělské politiky (SZP), a obávají se, že předkládané návrhy nezvládnou zajististit zemědělství v EU více udržitelným.

Evropští poslanci požadují, aby EU přijala vědecký přístup k povolování pesticidů. Největší politická skupina Evropského parlamentu, ústřední Evropská lidová strana (EPP), požaduje, aby EU přijala vědecký přístup k povolování pesticidů. Zároveň poslanci EP a evropští starostové vyzývají k zákazu používání pesticidů pro jiné než zemědělské účely v celé EU.

Jak EU pokročila směrem k cílům udržitelného rozvoje? Cílem udržitelného rozvoje je dosažení trvalého zlepšování kvality života a dobrých životních podmínek občanů. To zahrnuje úsilí o dosažení hospodářského pokroku při zachování přírodního prostředí a prosazování sociální spravedlnosti. Z těchto důvodů je udržitelný rozvoj základním a zastřešujícím cílem Evropské unie a pravidelně se sleduje a hlásí pokrok směrem k cílům dohodnutým na úrovni OSN v této oblasti. Podívejte se na nejnovější zprávu Eurostatu: zde

SZP by měla zahrnovat cíle ke zlepšení zdraví půdy: Skupina vědců vyzvala tvůrce politik EU, aby zajistily udržitelnost evropských půd prostřednictvím své zemědělské politiky po roce 2020, zejména tím, že budou zahrnovat konkrétní cíle a zlepší systémy označování, ekologické opatření a poradenské služby . Evropští politici by měli přijmout opatření na ochranu biologické rozmanitosti půdy prostřednictvím stávajících ekologických mechanismů bez směrnice o půdě.

Austrálie:

Statistiky ukazují, že rok 2018 byl nejteplejším a jedním z nejsuchých období v této oblasti, protože záznamy začaly v časných 1900s. Až na některé izolované části, kde pršelo, je suchem postižena oblast od jihozápadního Queenslandu přes celý Nový Jižní Wales až do jižní Austrálie. Cena hovězího je tím značně postižena, jeliko někteří farmáři již dobytek prodali (nedostatek krmení), ostatním zbývá pár kusů, které z důvodu jejich „podvýživy“ jsou neprodejné.