Komise předložila návrh dlouhodobého rozpočtu EU pro období 2021-2027, který navrhuje krácení rozpočtu SZP a povinné zastropování plateb

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a komisař pro rozpočet Günther Oettinger představili 2. května v Evropském parlamentu návrh dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021 – 2027.

 

Budoucí rozpočet EU má v závazcích činit 1,135 bilionu eur (zhruba 29 bilionů korun), což odpovídá 1,11 % hrubého národního důchodu EU. 
Evropská komise navrhuje krátit finanční podporu společné zemědělské politiky o 5 % a o přibližně 7 % politiku soudržnosti.

Komise dále navrhuje zavedení povinného zastropování přímých plateb na hektar, případně zavedení jejich povinné degresivity. Komise tak usiluje o přerozdělení podpor ve prospěch malých a středně velkých zemědělských podniků.

Sdělení Komise k dlouhodobému rozpočtu EU je k dispozici zde.