Evropský účetní dvůr zveřejnil zprávy týkající se SZP

Evropský účetní dvůr zveřejnil zprávu týkající se efektivity režimu základních plateb zemědělcům, který byl zahájen v roce 2015 a který představuje největší zdroj příjmů zemědělců s ročními výdaji kolem 18 mld. EUR.

Tento systém je dle účetního dvora plně funkční, nicméně by měl být zjednodušen a podpora by měla být více zacílena na dosahování operativních cílů, které budou vycházet ze stanovených ukazatelů.

Celá zpráva je k dispozici na zde.

 

Na tuto zprávu navazuje další, která představuje detailnější pohled na podobu revize budoucí Společné zemědělské politiky. Tato zpráva reaguje na Sdělení Evropské komise o budoucnosti potravinářství a zemědělství v EU, analyzuje hlavní trendy a data vztahující se k zemědělství a rozvoji venkova.

Celá zpráva je k dipozici zde.

 

Evropský účetní dvůr již v minulosti podal řadu doporučení jak Evropské komisi (například zavedení konceptu aktivního farmáře), tak národním platebním agenturám. Jeho doporučení budou reflektována během revize SZP pro období po roce 2020.