Evropská Komise vydala Sdělení k Víceletému finančnímu rámci po roce 2020, předkládá i možné scénáře pro rozpočet SZP

Komise dne 14/02/2018 vydala Sdělení EK k Víceletému finančnímu rámci (VFR) po roce 2020. Nová SZP bude podle Sdělení muset zajišťovat podporu rozvoje udržitelného zemědělství i životaschopnosti venkovských oblastí, zaměřit se na posílení přidané hodnoty v EU a reflektovat narůstající požadavky na ochranu životního prostředí a klimatu.

Stran rozpočtu pro SZP uvažuje Sdělení o třech možných scénářích:

  1. zachování rozpočtu (a skrze lépe cílenou podporu posílení financování malým a středním podnikům; SZP by tvořila 37 % rozpočtu EU)
  2. snížení rozpočtu pro SZP o 30 % (pokles rozpočtu SZP pro období 2021-2027 o 120 miliard €, průměrný příjem farem by klesl o více než 10 %),
  3. snížení rozpočtu SZP o 15 % (pokles rozpočtu SZP pro období 2021-2027 o 60 miliard €, pokles příjmů na farmách by byl citelný).

 

Sdělení k dispozici zde.