Diskuze v Evropském parlamentu o budoucí Společné zemědělské politice

„Budoucí Společná zemědělská politika Evropské unie musí být jednodušší, lepší a podpořená dostatečným rozpočtem tak, aby zajistila spravedlivou životní úroveň evropským zemědělcům a potraviny všem občanům EU“ –

takové bylo hlavní poselství většiny řečníků během debaty o tom, jak reformovat zemědělskou politiku EU (SZP) po roce 2020, která se konala 11. ledna v parlamentním Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova za přítomnosti členů Hospodářského a sociálního výboru (EHSV) a Výboru regionů.

 

„Názory na reformu SZP předložené Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem přesně diagnostikují problémy, se kterými se dnes potýkají zemědělci a venkovské komunity. Musíme přizpůsobit pravidla ochrany životního prostředí různým podmínkám v různých státech a regionech EU, potřebujeme inteligentní rozvoj venkova a moderní a inovativní zemědělství, potřebujeme zlepšit SZP s cílem přilákat do tohoto odvětví více mladých lidí a potřebujeme zajistit lepší vybavení všech zemědělců tak, aby se dokázali vyrovnat s výzvami trhu. Ovšem v první řadě potřebujeme, aby SZP zůstala politikou s dostatečně vysokým rozpočtem na zajištění slušných příjmů našich zemědělců a zajištění potravin pro naše občany, “ uvedl předseda Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova Czesław Adam Siekierski (ELS, PL).

 

„Chtěl bych zdůraznit velkou společenskou odpovědnost SZP při zachování venkovských podniků a pracovních míst. Z těchto důvodů musí být budoucí rozpočet SZP přiměřený, aby vyhověl stávajícím a novým potřebám, uvedl Brendan Burns (EHSV, UK).

 

„Je potřeba změnit SZP tak, aby se stala spravedlivější, udržitelnější a aby byla založená na solidaritě k zemědělcům, regionům, spotřebitelům i široké veřejnosti. Ze SZP nemůže benefitovat pár šťastlivců. Pokud SZP nebude mít zajištěnu ekonomickou, sociální a environmentální legitimitu, nemůže být zaručeno její přežití. SZP by měla rovněž přispět k zachování zemědělské činnosti a živých venkovských struktur v celé Unii, aby bylo možné splnit cíl územní soudržnosti stanovený Lisabonskou smlouvou,“ uvedla předsedkyně Výboru pro přírodní zdroje Výboru regionů Ossi Martikainen (ALDE, FI).