Podpora mladým zemědělcům je podle Evropského účetního dvora neefektivní

Evropský účetní dvůr dospěl k závěru, že podpora určená mladým zemědělcům v rámci SZP je špatně nastavena a neodráží obecné cíle generační obměny.

 

Podle EÚD bylo v období 2007 – 2020 neefektivně vynaloženo až 10 miliard € na podporu mladých zemědělců. Pole EÚD současná podoba I. pilíře potřebám mladých zemědělců neodpovídá, podpora v rámci II. pilíře je efektivnější, při výběru nejlepších projektů ale řídící orgány často neuplatňovaly stanovené postupy výběru. EÚD doporučuje lépe definovat cíle a více zaměřit financování SZP na podporu generační obměny. Více informací zde.