Jednání Rady ministrů pro životní protředí

Ministři životního prostředí EU jednali o snižování emisí skleníkových plynů, Pařížské dohodě i ochraně přírody.

 

Ministři životního prostředí EU se dnes zabývali pokrokem dosaženým v otázce dvou legislativních návrhů na snížení emisí skleníkových plynů v odvětvích, která nejsou součástí systému obchodování s emisemi: jedná se o nařízení o sdílení úsilí a o nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF).

Cílem těchto dvou legislativních aktů, které předložila Evropská komise loni v červenci, je zajistit spolu s revidovaným systémem obchodování s emisemi plnění cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, které si EU vytyčila do roku 2030.

Detailní zpráva k dispozici zde (v AJ).

Tisková zpráva Ministerstva pro životní prostředí zde (v ČJ).