Zemědělství: povolání s relativně malým počtem mladých

© Fotokostic / Shutterstock.com

V roce 2016 bylo v EU zaměstnáno 10,3 milionu lidí, kteří v EU hospodaří v zemědělském sektoru. Průměrný věk zemědělců je velmi vysoký. Ve věkovém spektru jedna třetina (32%) zemědělských manažerů v EU dosáhla 65 let nebo více. Pouze 11% manažerů bylo mladších 40 let.


Mladí zemědělci na Kypru představovali pouze 3,3% všech zemědělských manažerů, Portugalsko (4,2%) a Spojené království (5,3%).

Nejvyšších hodnot dosahovali naši sousedi, tedy Rakousko (22,2%), Polsko (20,3%) a  Slovensko (19,0%).

Nicméně mladší zemědělští manažeři mají větší farmy, pokud jde o plochu, živočišnou výrobu a standardní produkci než ty nejstarší (starší 65 let). V profesi převládají muži, přičemž asi tři z deseti (29%) manažerů zemědělských podniků v EU jsou ženy.

Níže naleznete nejaktuálnější statistiku manažerů v zemědělství pod 40 let (zdroj: Eurostat

Proportion of farm managers aged under 40, 2016