2018 EUROPEAN BEE AWARD – přihlašujte své projekty 2018

Vážení,

Zase je tu otevřena výzva k podávání žádostí o Evropskou včelařskou cenu!

ELO společně s CEMA  vyzývají k předložení vašeho projektu do 14. srpna.

K dispozici budou 3 kategorie:

Hospodaření s půdou – postupy, praxe (cena 4 000 €)
Aplikace inovativních technologických řešení (cena 4 000 €)
Zvláštní zmínka poroty (Diplom uznání)
Další informace naleznete na adrese www.elo.org/awards/bee-award
nebo kontaktujte koordinátora na adrese communication@elo.org

Kdo může podat žádost?

Evropská cena za včely odměňuje zemědělce, vlastníky půdy, výzkumné ústavy, akademickou obec a soukromé a veřejné organizace, které vyvíjejí vynikající a inovativní projekty na ochranu včel a jiných opylovačů v chovném prostředí.

Vezmi svou šanci do ruky a zašlete svůj návrh!