Nebojte se přihlásit do soutěže Land and Soil Management Award – vítězný projekt získá 5.000 €

Cena odměňuje využívání půdy a postupy pro hospodaření s půdou, které snižují půdní hrozby, např. degradaci půdy, erozi, snížení obsahu organických látek, difuzní kontaminaci a zhutnění, jakož i snižování biodiverzity půdy, salinizaci, záplavy, sesuvy půdy atd. Jedná se o ocenění mimořádného úspěchu. Má za úkol povzbuzovat nové koncepce ochrany půdy a  jejich provádění v oblasti správy půdy a zvyšuje povědomí o důležitosti funkcí půdy.

Kdo může podat žádost?
Farmáři, vlastníci půdy, správci půdy, skupiny zemědělců, samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnými ústavy, univerzitami a / nebo soukromými společnostmi.

Pro přihlášení klikněte zde.

Proč se přihlásit?
Ukažme, že Vaše práce je na špičkové úrovni, zviditelněte činnost na místní, celostátní i evropské úrovni. Ukažme, že pracujeme i přes veškeré nástrahy na  udržitelné cestě. Tedy pro budoucnost dalších generací a v neposlední řadě, každoročně se vítěznému projektu uděluje 5.000 € společně s diplomem.

Jak se přihlásit?
Výzva k podání žádosti je již otevřená, lhůta pro podání žádosti je 31. prosinec 2017.