ELO – LESNICKÁ OPATŘENÍ M8 A M15

Evropská komise (DG AGRI) pověřila společnost Alliance Environment GEIE, aby provedla hodnotící studii o lesních opatřeních v rámci programu rozvoje venkova.
Byli jsme kontaktováni, aby jsme se zúčastnili „prvního pokusu“ shromažďování informací. V předchozím období PRV (období 2007-2011) bylo hlavním problémem nedostatečné čerpání prostředků souvisejících s lesnictvím v rámci programu pro rozvoj venkova(přibližně 34%).
V současném období členské státy měly větší flexibilitu při výběru opatření, která považují za užitečná, ale také mohli snížit rozpočet.
V současnosti je přezkoumávána „přidaná hodnota“ opatření v oblasti lesního hospodářství v rámci programu pro rozvoj venkova, zejména v souvislosti s lesnickými opatřeními 8 a 15.
1)U opatření M8 „Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšení životaschopnosti lesů“ a  „M15 Lesní ekologické a klimatické služby a ochrana lesů„: Domníváte se, že je třeba na evropské úrovni regulovat právní předpisy (tj. Podpora pro zalesňování a tvorbu lesů + Environmentální a klimatické závazky)?
 Ano, nařízení EU je zásadní, protože vytváří rovné podmínky pro EU a znamená soudržnost Sledování trhu
 Regulace EU je důležitá, ale i vnitrostátní regulace
 Právní předpisy EU nejsou nutné, existují lepší alternativy (uveďte, které z nich)
 Vysvětlete prosím svůj výběr:………………………………………………………………………………….
2)Co by bylo možné udělat pro zlepšení stávající implementace PRV souvisejících s lesnickými opatřeními?
 Opatření M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 Opatření M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pokud by jste měli nějaké připomínky, neváhejte je zaslat nejlépe do 3.9.2017 na menclova@cmszp.cz