Evropská komise navrhla směrnici o platové transparentnosti

 

Evropská komise chce přinutit zaměstnavatele, aby sdělovali svým zaměstnancům informace o platových nerovnostech. Společnosti a instituce, které bezdůvodné platové rozdíly nezačnou odstraňovat, mohou na základě navrhované směrnice o platové transparentnosti dostat pokutu.

Obdrželi jsme od BusinessEurope poziční dokument ke směrnici o transparentnosti mezd. Konečný dokument zohledňuje jak návrh Komise, tak zpětnou vazbu poskytovanou evropskými organizacemi zaměstnavatelů.

Společnost Geop-Copa přispěla k této interní konzultaci, a výsledný dokument tak odráží naši odvětvovou linii k tomuto tématu.

Níže uvádím několik klíčových zpráv z pozičního dokumentu:

Návrh nestanoví, jak tvrdí Komise, „minimální harmonizaci systémů členských států.“ Navrhovaná směrnice je příliš podrobná a normativní, a proto neponechává členským státům dostatečnou volnost při jejím provádění způsobem, který zohledňuje národní kontext, stávající opatření týkající se transparentnosti mezd a vnitrostátní systémy sociálních a průmyslových vztahů.

Navrhovaná směrnice dostatečně nerespektuje pravomoci a výsady vnitrostátních sociálních partnerů v oblasti stanovení mezd tím, že předává pravomoc zákonodárcům a soudům formovat struktury mezd, které jsou podstatnou součástí kolektivně vyjednávaných systémů odměňování.

Navrhovaná směrnice podporuje soudní spory a pravděpodobně zvýší soudní spory, čímž také potenciálně vytvoří protikladnou kulturu na pracovištích. Nevěříme, že je to v zájmu zaměstnavatelů nebo pracovníků. To nepřinese podporu užší spolupráce mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců.

Nesouhlasíme s analýzou, že v této oblasti nebyla na vnitrostátní úrovni přijata dostatečná opatření a že doporučení EU o transparentnosti v odměňování z roku 2014 nemělo žádný dopad.

Několik členských států již má povinná opatření týkající se hlášení plateb a / nebo platebních auditů nebo povinností (např. Rakousko, Francie, Německo, Finsko, Dánsko, Švédsko, Belgie, Španělsko).

A na národní úrovni se rovněž uplatňuje mnoho různých přístupů.