PS Chytrý venkov

V pondělí proběhla další pracovní skupina MV PRV s názvem „Chytrý venkov“.

  1. Prezentace MZe – v rámci aktivit Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD)
  2. Prezentace SMART CITIES  – MMR
  3. Chytrý venkov. Mgr. Miloslav Oliva z Region Pošembeří o.p.s (NS MAS)

 

Co to znamená chytrý venkov (Smart Villages)? Jak poznamenal komisař Hogan: chytrý venkov – to je vlastně o lidech. Jde o venkovské občany, kteří se ujímají iniciativy při hledaní praktických řešení – jak náročných výzev, kterým čelí, tak – což je však důležité – vzrušujících nových příležitostí, transformujících venkovské oblasti.

 

 

Výsledkem byl poznatek toho, že si zcela uvědomujeme vylidňování venkova, který je celostvětovým trendem,. Z pohledu zemědělců řešíme problematiku sucha, org.hmoty v půdě, ochranu vod atd. Zároveň vnímáme nedostatky s kterými se obyvatelé na vesnici setkávají – nedostatečná komunikace/naslouchání starousedlíci a nově příchozí, zvýšená byrokracie (centralizace), nedostatečná lékařská péče vzdálená od bydliště při akutních problémech atd.  MZe však veškeré výzvy nemůže pokrývat jako jediný subjekt, řešení by mělo být multifondové.

Oficiální zápis vč. prezentací bude do zápisu doplněn.