Dodatek ke Kolektivní smlouvě

V rámci kolektivního vyjednávání byla na konci loňského roku podepsána smlouva, která ponechávala výši příplatku za rizikovou práci na úrovni loňského roku, tj. 7.60 Kč/hod. Musíme však upozornit, že dle nového nařízení vlády, které tento příplatek definuje a jehož znění jsme v době jednání neznali, stanovilo tento příplatek ve výši 8 Kč/hod. Tímto, se tedy stává i pro náš sektor tato částka závazná.