Připomíná pozvání na Valnou hromadu Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

Připomíná pozvání na Valnou hromadu a přikládá návrh na změnu Stanov


Ve čtvrtek 21. března 2019 od 10:00 se koná Valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, na kterou jste srdečně zváni. Jednání se uskuteční jako již tradičně v hotelu „U KRBU“ na adrese Vídeňská 360, Vestec, Praha 4.
(http://www.hotelukrbu.cz/)

Vážení členové ČMSZP, pozvání přijali :Ing. Kateřina Bělinová, CIA, ředitelka odboru přímých platebMinisterstvo zemědělství
Ing. Martin Šebestyán MBA, generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu
Ing. Štěpán Kala MBA, Ph.D.,generální ředitel Ústavu zemědělských a potravinářských informací 
Ing. Petr Kopeček, manažer sektoru zemědělství ČSOB
Harmonogram dne:
Prezence a občerstvení (9:30 – 10:00)
Program jednání:

  1. Zahájení předsedy svazu, schválení jednacího řádu
  2. Vystoupení hostů
  3. Zpráva o činnosti svazu za rok 2018 a 2019
  4. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2018 a 2019
  5. Zpráva o hospodaření v roce 2018, schválení účetní závěrky za 2018, schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
  6. Diskuse
  7. Závěr

Oběd (13:00)

Žádáme o potvrzení Vaší účasti do 15. března 2019. V potvrzení prosím uveďte jméno, příjmení a popřípadě právní subjekt, který zastupujete. Potvrzení můžete zaslat na info@cmszp.cz nebo prostřednictvím odpovědi přes tlačítko REGISTRACE.

 

 

Přílohy

REGISTRACE
PLNÁ MOC
Návrh na změnu STANOV SVAZU

V případě neúčasti nadpoloviční většiny členů ČMSZP se VH bude řídit ustanovením stanov čl. 10, písmena d).

„Nedostaví-li se na valnou hromadu Svazu do stanovené doby nadpoloviční většina všech členů, může valná hromada Svazu po uplynutí jednohodinové čekací lhůty jednat a přijímat usnesení i s nižší než nadpoloviční účastí svých členů.“

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek neváhejte nás kontaktovat: info@cmszp.cz