SEMINÁŘ ZDARMA

Pozvánka

Ministerstvo zemědělství si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov a ve spolupráci s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů dovoluje pozvat na workshop

 „MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU“

Akce je zaměřena především na mladé začínající zemědělské podnikatele, kteří budou mít možnost získat inspiraci pro své podnikatelské aktivity a vyměnit si zkušenosti se zástupci úspěšných podnikatelů a žadatelů z Programu rozvoje venkova.

Místo konání:        Penzion Dočkalův mlýn, Michalovice 23, 580 01 Havlíčkův Brod

Termín konání:      23. února 2018

 

Program:

13:00 – 13:30      Prezence účastníků

 

13:30 – 14:00      Zahájení a úvodní slovo, informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov („CSV“)

 

14:00 – 15:00      Informace o projektu (stavební technika) farmy Michala Brože a zkušenosti projektového manažera s projekty realizovanými z Programu rozvoje venkova

2014‒2020. Mezigenerační výměna a spolupráce na rodinné farmě.

Ing. David Brož, PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze

 

15:00 – 15:30      Přestávka na občerstvení a přesun na farmu Květinov (zkušenosti s čerpáním dotací)

15:30 – 17:00      Exkurze na rodinné farmě Květinov, Radňov 38, 582 55 Květinov-Radňov

17:00 – 17:30      Přesun z farmy zpět do penzionu Dočkalův mlýn a občerstvení

 

17:30 – 18:15      Představení farmy a osobních zkušeností s projektem zaměřeném na investice do zahájení činnosti mladých zemědělců realizovaných z Programu rozvoje venkova 2014‒2020 (operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců – zemědělská technika, stáj).

Ing. David Jeřábek, mladý začínající zemědělec

 

18:15 – 19:00      Představení rodinné farmy a projektů realizovaných z Programu rozvoje venkova -– úspěšné i neúspěšné projekty z oblasti pořízení zemědělské techniky a rekonstrukce stáje (porovnání žádostí z PRV v programovém období 2007‒2013 a 2014‒2020).

Ing. Pavel Uchytil, zástupce rodinné farmy Uchytilových

 

19:00 – 20:00      Společná diskuze a závěr workshopu.

 

 

 

Kapacita akce je omezena na 20 osob.

 

 

Svoji účast potvrďte nejpozději do 19. 2. 2018 na e-mail: menclova@cmszp.cz

 

 

 

 

Za organizační tým srdečně zve

 

 

Ing. František Winter, předseda

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

 

Přílohy