Aktualita z Bruselu

Zemědělský výbor EP odmítl návrh Komise na zákaz aplikace pesticidů na plochách využívaných v ekologickém zájmu. 

Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova vyslyšel volání největší evropské zemědělské organizace Copa a Cogeca i dalších zemědělských nevládních organizací z členských států EU (včetně České republiky) a hlasoval proti návrhu Komise na zákaz aplikace pesticidů na produktivních plochách využívaných v ekologickém zájmu (EFA). Proti návrhu Komise hlasovalo 30 europoslanců, 11 návrh podpořilo, 1 se zdržel. O návrhu Komise bude hlasováno na Plenárním zasedání EP v termínu od 12. – 15. června 2017. Situaci budeme nadále monitorovat.