Tisková zpráva ČMSZP

Závěrečné zhodnocení jednání LFA 2018+

K dnešnímu dni bylo ukončeno jednání nad vymezením území LFA oblastí (dále v textu je již uvedena nová zkratka ANC – Areas with Natural Constraints) a určení jednotlivých sazeb. Vypočtená újma je pro tyto oblasti následující (bez diferenciace sazeb):

  • horské ANC = 5 982 Kč/ha
  • ostatní ANC = 3 042 Kč/ha

Rozpočet však plnou kompenzaci neumožňuje. Z obálky určené pro ANC je v tuto chvíli možné hradit pouze 57 % celkové újmy (viz následující graf).

ANC PS

Jsme velmi rádi, že ministerstvo zemědělství konečně vyslyšelo náš Svaz, který již dlouhodobě poukazuje na potřebu vycházet při výpočtech z reálných dat. Chtěli bychom tímto poděkovat novému řediteli ÚZEI panu Štěpánu Kalovi a jeho pracovníkům za poskytnutí podkladových dat a zpracování analýz, které konečně odpovídají realitě. Stejně tak děkujeme pracovníkům ministerstva v čele s panem náměstkem Pavlem Sekáčem, ředitelem Davidem Kunou a paní Marií Perglerovou za bravurně vedené pracovní skupiny k redefinici LFA oblastí.

Pracovní skupina je již ukončena a všichni aktéři se shodli na současném návrhu kalkulace plateb (pro zobrazení navrhovaných sazeb rozdělených podle typů oblastí klikněte ZDE).  Před námi je však ještě jeden úkol. Jak již bylo řečeno, vypočtená celková újma v ANC oblastech, je řádově vyšší než umožňuje současně nastavená obálka pro tuto operaci. Pro pokrytí 100% újmy by bylo zapotřebí přibližně 7 660 644 608 Kč ročně, avšak na základě současného nastavení rozpočtu je možné pokrýt pouze 4 412 531 294 Kč, což tvoří 57 %.

Po dlouhé době vycházíme z reálných čísel, na kterých se shodly nevládní organizace napříč Českou republikou. Pokrytí pouze 57 % celkové újmy se nám zdá neadekvátní a další snaha Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů povede k navýšení tohoto procenta alespoň na smysluplných

80 % této újmy, což by v absolutním vyjádření znamenalo navýšení přibližně o 1,7 mld. Kč ročně.

Náš Svaz už měl možnost tuto vizi předat panu ministrovi Marianu Jurečkovi, který k tomuto návrhu nebyl nikterak skeptický.

Budeme rádi, pokud společně s námi uslyšíte reakci pana ministra na toto téma na každoroční konferenci našeho Svazu ve Skalském dvoře. Tento rok nese název „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech“. Aktuální program i on-line přihláška je k dispozici ZDE.

Pokud již teď máte dotazy na některé z přednášejících včetně pana ministra a nejste si jisti, že na ně dojde řada, můžete svůj dotaz zaslat prostřednictvím on-line formuláře, který je zcela anonymní. Pro vyplnění klikněte ZDE.

Za vaše reakce k záměru Svazu budeme jako vždy velice rádi.

 

S pozdravem

Ing. František Winter
předseda ČMSZP