Překlad německého článku na téma „mléko bez genetické úpravy“

NOGMO

Vzhledem k tomu, že se poslední dobou začínají objevovat požadavky mlékáren na dodávky mléka, které má nést označení „mléko bez genetické úpravy“, podívali jsme se k našim sousedům ( v tomto případě Německa –  ), jak oni řeší vyšší náklady na tuto technologii výroby. Překlad článku „Darum verkauft Lidl seine Milch plötzlich ohne Gentechnik“ – Proto prodává Lidl mléko bez genetické úpravy je k dispozici zde:

 

Proto prodává Lidl mléko bez genetické úpravy

Na obalech potravin nalezneme mnoho informací. Kolik obsahuje kalorií, kolik cukru, nebo zda je produkt „bio“. Jednu informaci však většinou nenalezneme, a sice zda je produkt geneticky „čistý“ respektive, zda byla zvířata krmena krmivem, upraveným geneticky, nebo vyrobeným bez použití genetických technik. Lidl to chce změnit a začíná u mléka. Ale proč to tento řetězec dělá dobrovolně?

 

Od poloviny července bude na etiketě výrobků Lidlovy vlastní značky „Milbona“umístěn zelený kosočtverec s poznámkou „bez genetické úpravy“. Toto označení, které zavedla spolková vláda v roce 2009, má podporu u organizace „Potraviny bez genetických úprav“. Také Organizace pro ochranu spotřebitele FOODWATCH přivítala toto značení. Etiketa upozorňuje, že zvířata nejsou krmena geneticky upraveným krmivem.

Co chce Lidl tímto krokem docílit?

J. Beer je u firmy Lidl ředitelem nákupu a je zodpovědný za mléčné produkty. Mluví o „ofenzivě kvality“ a slibuje: „Spotřebitel nezaplatí žádnou přirážku!“ Lidl ročně investuje přibližně deset milionů Euro a platí přirážku německým zemědělcům, kteří toto mléko produkují. Hlavním důvodem pro změny je jasné stanovisko německých spotřebitelů, říká Beer. A to zní: genetická úprava nemá v potravinách, a tím ani v krmivu, co pohledávat. Pro podniky jde přitom i o udržitelnost a zajištění nových výdělkových možností pro zemědělce. Přitom je rovněž jasné: S novým označením získá Lidl i novou, samostatnou prodejní položku, což v konkurenčním boji řetězců může přinést výhody.

Ostatní výrobci požadují za značku bez genetické úpravy“ mnoho peněz

Již existují výrobci, kteří podobně označené mléčné produkty rovněž prodávají, ale mezi obchodníky je LIDL s výše uvedeným krokem skutečným průkopníkem, potvrzuje organizace Foodwatch. Spotřebitelům jsou tím rozšířeny možnosti svobodné volby při výběru zboží. Mimoto tato organizace na ochranu spotřebitelů vítá tento krok, říká její mluvčí D.Sarmadi: „Průzkumy mínění mezi spotřebiteli ukazují, že většina Němců je proti genetickým úpravám krmiva. Považujeme za zajímavé, že Lidl přinejmenším slibuje zachování nízkých cen u tohoto druhu mléka“. U ostatních výrobců to vypadá jinak. Značka „Bez genetických úprav“ je tak využívána k požadování výrazných přirážek k ceně. A to i tehdy když je prokázáno, že přechod na geneticky neupravené krmivo vyjde zemědělce na jeden až dva centy na litr mléka.

Proč nemusí být  geneticky upravené mléko označeno

D. Sarmadi z organizace Foodwatch nyní doufá, že další obchodníci budou následovat. Ale současně si všímá,že se jedná ze strany Lidla o vypočítavost. Neboť tento podnik presentuje svůj krok „Ofenziva kvality“ masivní marketingovou ofenzivou. Sarmadi říká: Zásadně by to měla být samozřejmost, že spotřebitelé vědí, zda mléko nebo maso obsahuje prvky geneticky upraveného krmiva, nebo nikoliv.“ Tato nevládní organizace proto požaduje pravý opak k dnešní praxi. V budoucnosti, jak žádá Foodwatch, by měly být všechny potraviny, pocházející ze zvířat a jsou vyrobeny pomocí geneticky upraveného krmiva, takto povinně označeny. http://www.mdr.de/nachrichten/wirtschaft/inland/lidl-genfood-milch-100.html

 

Z celého článku, zaměřeného na přednosti Lidlu v konkurenčním boji s ostatními obchodníky (hlavně však řetězci) plyne, že vícenáklady na výrobu geneticky čistého mléka činí ve výrobě minimálně jeden až dva centy (tj.cca 0,30 Kč až 0,60 Kč ) na jeden vyrobený litr mléka. Ovšem také se konstatuje, že si obchodníci na zavedení etikety „bez genetické úpravy“ chtějí přirazit ještě více (vlastně tak již i někteří činí). Lidl se chlubí, že jde jako průkopník novou cestou a svým dodavatelům náklady platí a slibuje, že to nebude přenášet na zákazníky. Záležitost je zřejmě i v SRN nevyřešena, což je vidět i na faktu, že je od r. 2009 v platnosti ona etiketa/značka a zřejmě se moc neujala. Naopak, článek popisuje i opačný požadavek a sice, povinně značit ne výrobky vyrobené bez genetické úpravy, ale označeny by měly být všechny potraviny, pocházející ze zvířat a jsou vyrobeny pomocí geneticky upraveného krmiva!

Jaký máte názor vy? Napište ho do komentáře pod článkem.