Ministr zemědělství: V ČR systém dozoru funguje a osvědčil se, každá zásilka masa musí být nahlášena 24 hodin předem i s místem určení

Tisková zpráva – Systém veterinárního dozoru v ČR, kdy se zásilky masa musí hlásit 24 hodiny před dovozem na místo určení, se osvědčil. Veterináři tak mají přehled a mohou případně dohledat a získat vzorky masa. Od vypuknutí aféry s polským hovězím odebrala Státní veterinární správa (SVS) 224 vzorků masa, Státní …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: V ČR systém dozoru funguje a osvědčil se, každá zásilka masa musí být nahlášena 24 hodin předem i s místem určení“

Problematiky vlka – možná nabídka zájezdu (omezená kapacita)

Vážené dámy/vážení pánové, svaz by Vás chtěl informovat o aktivitách, na kterých spolupracujeme s MŽP resp. AOPK ČR. Na jaře 2019 (květen, červen) by se uspořádala zahraniční cestu několika českých pastevců, farmářů do SRN – do Spolkové republiky Sasko, k chovateli, který pase ovce za pomoci pasteveckých psů a má s tím …
Pokračování textu „Problematiky vlka – možná nabídka zájezdu (omezená kapacita)“

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Materiál k připomínkám v eKLEP pro veřejnost má URL: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB94DDYWB