Vodovody a kanalizace – nový dotační podprogram

Nový dotační podprogram byl vytvořen v souvislosti s usnesením vlády č. 184 z 21. března 2018 k návrhu opatření k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 184 z 21. března 2018 k návrhu opatření k řešení dopadů plánovaného …
Pokračování textu „Vodovody a kanalizace – nový dotační podprogram“

Evropská komise zveřejnila legislativní návrhy pro SZP po roce 2020, navrhuje povinné zastropování přímých plateb nad 100.000 €, progresivní degresivitu přímých plateb nad 60.000 €, a snížení dobrovolných plateb vázaných na produkci na celkových 12 %

Evropská komise dne 01/06/2018 předložila legislativní návrh Společné zemědělské politiky po roce 2020 společně s dalšími detaily týkajícími se budoucího Víceletého finančního rámce. Pro Českou republiku je v běžných cenách pro období 2021 – 2027 vyčleněno 5871,9 milionu € na přímé platby, 49,5 milionu € na opatření na řízení trhu, …
Pokračování textu „Evropská komise zveřejnila legislativní návrhy pro SZP po roce 2020, navrhuje povinné zastropování přímých plateb nad 100.000 €, progresivní degresivitu přímých plateb nad 60.000 €, a snížení dobrovolných plateb vázaných na produkci na celkových 12 %“

Ekologické zemědělství – Rada EU schválila novou legislativu, která vstoupí v platnost od 1.1.2021

V průběhu 2,5 let se budou výrobci a provozovatelé  muset přizpůsobit novému legislativnímu rámci. Nařízení  bylo uzpůsobeno k modernizaci a harmonizaci pravidel týkajících se ekologické produkce nejen členských států, ale i pro státy z třetích zemí, kteří by měli dodržovat stejná pravidla jako producenti EU. Nová legislativa zjednodušuje pravidla výroby …
Pokračování textu „Ekologické zemědělství – Rada EU schválila novou legislativu, která vstoupí v platnost od 1.1.2021“

Postup přípravy a vyjednávací pozice k SZP 2020+

Ku příležitosti návštěvy ředitele pro strategii, zjednodušení a analýzu politik Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise (DG AGRI), pana Tassose Haniotise, bylo pořádáno Ministerstvem zemědělství diskuzní setkání nevládních organizací na téma Společné zemědělské politiky po roce 2020, tj. bylo možné se podělit o názory k legislativnímu návrhu představeného …
Pokračování textu „Postup přípravy a vyjednávací pozice k SZP 2020+“

Žádost o spolupráci se SZIF v roce 2018 pod záštitou Evropské kosmické agentury

Vážení, byli jsme osloveni SZIF, chtěli by započít spolupráci v průběhu kalendářního roku 2018. Spolupráce by spočívala v komunikaci prostřednictvím emailu nebo telefonické konzultace resp. předávání informací o provedených operacích na obhospodařovaných DPB. S ohledem na využití nových technologií v sektoru zemědělství se SZIF zapojil do pilotních projektů SEN4CAP a …
Pokračování textu „Žádost o spolupráci se SZIF v roce 2018 pod záštitou Evropské kosmické agentury“

Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové alokace pro přímé platby v rámci Společné zemědělské politiky po roce 2020 na platby na hektar; trvá na zastropování přímých plateb

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové obálky určené na přímé platby v rámci SZP po roce 2020 na přímé platby na hektar. Vyplývá to z poslední verze zatím neoficiálního legislativního návrhu EK k SZP. Dalších 30 % obálky pro přímé platby by mělo …
Pokračování textu „Evropská komise plánuje vyčlenit 60 % z celkové alokace pro přímé platby v rámci Společné zemědělské politiky po roce 2020 na platby na hektar; trvá na zastropování přímých plateb“

Dělá stát vše proto, aby nevznikali zemědělské bronwfieldy ? Proč nepostavit na zelené louce?

Denně jí ubývá 25 ha, v roce 2017 to bylo dokonce 50 ha denně. Zároveň se snižuje  i její kvalita, a to z důvodu poklesu organického hnojení. Půda je základním přírodním bohatstvím naší země, které je nenahraditelným výrobním prostředkem a je neodělitelnou součástí životního prostředí. Celkový počet opuštěných zemědělských areálů dosahuje …
Pokračování textu „Dělá stát vše proto, aby nevznikali zemědělské bronwfieldy ? Proč nepostavit na zelené louce?“

OPPIK – dotace Úspory energie – očekávaný příjem žádostí od 7/2018

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Výše dotace: 300 tis. – 400 mil. Kč Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla zavádění …
Pokračování textu „OPPIK – dotace Úspory energie – očekávaný příjem žádostí od 7/2018“

PREZENTUJTE VÁŠ PROJEKT PRV S NÁMI

Máte projekt financovaný z Programu rozvoje venkova? Podařilo se Vám díky projektu rozšířit možnosti Vašeho podnikání?   Prosím neváhejte a ozvěte se nám na info@cmszp.cz   Pokud se neozvete Vy, možná se Vám ozveme my. Hledáme úspěšné projekty a to z řad našich členů. Proč? Abychom Vás a Vaše podnikání mohli …
Pokračování textu „PREZENTUJTE VÁŠ PROJEKT PRV S NÁMI“

OMNIBUS zajistí, aby žadatelé v členském státu dostali vyplacenu dotaci maximálně do 30.6., tak jak tomu je již u přímých plateb. Změní se nám podmínky u opatření DŽPZ

  Veškeré žádosti podané od 1.1.2019 na dotace vyplácené z evropských fondů v musí žadatelům platební agentura (SZIF) vyplatit nejpozději do  30.6 následujícího kalendářního roku. Jedná se o opatření vyplývající z nařízení OMNIBUS, které nabývá účinnosti. tato informace byla potvrzena i ředitelem Kunou v rámci jednání Monitorovacího výboru PRV. Z …
Pokračování textu „OMNIBUS zajistí, aby žadatelé v členském státu dostali vyplacenu dotaci maximálně do 30.6., tak jak tomu je již u přímých plateb. Změní se nám podmínky u opatření DŽPZ“