Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci a zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné.

Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci Oproti minulé verzi dokumentu by nyní pozice Rady měla zohlednit i postoj k dobrovolným platbám vázaným na produkci, jejichž zachování, za předpokladu, že nepovedou k narušení trhu, by mělo být podpořeno. …
Pokračování textu „Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci a zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné.“

Režim základní platby pro zemědělce má přirozené limity, říkají auditoři Evropského účetního dvora

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora má režim základní platby (BPS) pro zemědělce, zavedený v roce 2015 v rámci reformy společné zemědělské politiky z roku 2013, přirozené limity. Auditoři dospěli k závěru, že režim je provozně funkční, ale jeho dopad na zjednodušení, cílení a sbližování úrovní podpory je omezený. Cílem …
Pokračování textu „Režim základní platby pro zemědělce má přirozené limity, říkají auditoři Evropského účetního dvora“

Seminář – zdarma

Pozvánka Ministerstvo zemědělství si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov a ve spolupráci s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů dovoluje pozvat na workshop  „MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU“ Akce je zaměřena především na mladé začínající zemědělské podnikatele, kteří budou mít možnost získat inspiraci pro své podnikatelské aktivity a vyměnit si zkušenosti …
Pokračování textu „Seminář – zdarma“

Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK) – nový zápis na našich webových stránkách naleznete po každém zasedání

ABK byla zřízena ministrem zemědělství ve snaze snížit stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v  resortu zemědělství. ČMSZP má svého zástupce i v této komisi – poslední zápis z března naleznete ZDE. V dubnu proběhne jubilejní 100. zasedání ABK. Pokud Vás něco trápí, neváhejte se na nás obrátit …
Pokračování textu „Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK) – nový zápis na našich webových stránkách naleznete po každém zasedání“

SZIF vydává rozhodnutí pro pěstitele ovoce

Ode dneška vydává Státní zemědělský intervenční fond, který administruje zemědělské dotace, rozhodnutí pro pěstitele ovoce. Jedná se o dvě podpory, a to na produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností. O první dotační titul požádalo 296 žadatelů, mezi které bude rozděleno 27 milionů korun, o podporu na produkci …
Pokračování textu „SZIF vydává rozhodnutí pro pěstitele ovoce“

Upozornění: Rozpracované návrhy dílů půdních bloků v LPIS
V nejbližším období dojde ke zrušení rozpracovaných návrhů dílů půdních bloků (DPB, které jsou v LPIS evidovány ve stavu tzv. červených návrhů) vytvořených v LPIS před 30. 6. 2017, které nebyly dále schváleny a nenabyly účinnosti. V případě rozpracovaných návrhů DPB vytvořených pracovníky SZIF, budou odstraněny návrhy DPB vytvořené před 1. 5. 2017. Pokud chcete geometrii návrhů DPB zachovat, doporučujeme si Vámi vytvořené návrhy uložit do pracovní vrstvy.
ZDROJ: MZe

KOMPENZACE ZA SUCHO od 15.3.2018 do 4.4.2018

Na základě jednání uskutečněného na Ministerstvu zemědělství dne 8. ledna 2018 bylo připraveno a schváleno upravené znění „Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017“ (pod č.j. 6872/2018-MZE-17221).  Současné znění uvedených zásad řeší pouze část kompenzace za krmné plodiny a je …
Pokračování textu „KOMPENZACE ZA SUCHO od 15.3.2018 do 4.4.2018“