INZERÁT: Prodej České straky

Po zralé úvaze dochází k ukončení dojení na naší farmě , proto nabízíme k odprodeji stádo dojnic z eko chovu. jedná se převážně plemeno C. Cena dohodou. Bližší informace na tel. 6075704040. Odběr možný ihned. Dále nabízíme připuštěné jalovic termín otelení prosinec 2018 a leden 2019 termín odběru říjen. s …
Pokračování textu „INZERÁT: Prodej České straky“

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu sucha v roce 2018

V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“). Jako doklad prokazující danou vyšší moc bude žadatel nově …
Pokračování textu „Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu sucha v roce 2018“

Informace pro žadatele opatření „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2018/2019 a „Restrukturalizace a přeměna vinic“ (v rámci SOT s vínem)

Vážení žadatelé, dnešním dnem, tzn. 1. srpnem 2018, nabývá účinnosti nařízení vlády č. 147/2018 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023. V návaznosti na tuto skutečnost je spuštěn příjem žádostí dotačního titulu „Investice“ …
Pokračování textu „Informace pro žadatele opatření „Investice“ (v rámci SOT s vínem) pro období 2018/2019 a „Restrukturalizace a přeměna vinic“ (v rámci SOT s vínem)“

Ministr Toman: Chci, aby protierozní vyhláška nabyla účinnosti bez zbytečných průtahů – Aktualitu z MZe kvitujeme pozitivně.

Příprava protierozní vyhlášky, spolupráce při odstraňování kůrovcové kalamity, stav venkovské infrastruktury a v neposlední řadě zadržování vody v krajině byly nejdůležitějšími body dnešního jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana se zástupci Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). SMS ČR považuje za velmi důležité urychleně připravit protierozní vyhlášku a zachovat její přísnost. …
Pokračování textu „Ministr Toman: Chci, aby protierozní vyhláška nabyla účinnosti bez zbytečných průtahů – Aktualitu z MZe kvitujeme pozitivně.“

ZEMĚ ŽIVITELKA – Přijďte se seznámit a konzultovat se zemědělskými diplomaty své exportní příležitosti!

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR pořádá při příležitosti výstavy Země Živitelka odborný seminář s názvem „Jak na export do třetích zemí – konzultace se zemědělskými diplomaty“, který se uskuteční dne 23. srpna 2018 od 13:00 hod. v pavilonu Z (sál č. 3) na Výstavišti České Budějovice. Kromě …
Pokračování textu „ZEMĚ ŽIVITELKA – Přijďte se seznámit a konzultovat se zemědělskými diplomaty své exportní příležitosti!“

ROČENKA CHOVU SKOTU ZA ROK 2017

Dovolujeme si upozornit, že byla zveřejněna nová ročenka. Publikace přináší ucelený přehled o vývoji chovu skotu v ČR. Vydáno v červnu 2018.   Všechny ročenky chovu skotu naleznete zde Zdroj: ČMSCH  

Obchodování se zástavem letos začne zřejmě dřív

  Vysoké teploty a extrémní nedostatek srážek na většině území ČR pokračují, a tak mnoho chovatelů hospodařících na trvalých travních porostech vážně zvažuje časnější odstav telat a jejich dřívější prodej. Podle aktuálních informací se zatím jeví situace na trhu dobře, zájem z turecké strany trvá a nabízené ceny jsou podobné jako …
Pokračování textu „Obchodování se zástavem letos začne zřejmě dřív“

Informace k tématice finanční podpory pojištění pro malé a střední podniky (MSP) – sjednocení metodiky

Na základě výsledků společných jednání zástupců Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF) dochází ve věci posuzování ztráty a nabytí statutu MSP v případech změny vlastnictví k sjednocení postupů v rámci resortu ministerstva zemědělství. Představenstvo PGRLF přijalo výklad k dotčenému ustanovení Zásad pro …
Pokračování textu „Informace k tématice finanční podpory pojištění pro malé a střední podniky (MSP) – sjednocení metodiky“

Možnosti pardonování plnění některých podmínek podopatření Ošetřování travních porostů ve vztahu k suchu

V souvislosti se zasažením některých regionů ČR suchem byl vznesen požadavek na povolení dřívějšího pokosení pozemků zařazených do titulu Ochrana chřástala polního, a to na základě institutu ohlášení zásahu vyšší moci. Tomuto požadavku, bohužel, nelze vyhovět, neboť dřívější seč nelze považovat za náhodný, nepředvídatelný jev, a tudíž nemůže být ani uznána …
Pokračování textu „Možnosti pardonování plnění některých podmínek podopatření Ošetřování travních porostů ve vztahu k suchu“

Soudní dvůr Evropské unie překvapivě rozhodl, že organismy získané mutagenezí představují geneticky modifikované organismy

Soudní dvůr EU (SDEU) rozhodl dne 25/08/2018, že organismy pocházející z určitých technik tzv. mutageneze, budou klasifikovány jako geneticky modifikované organismy (GMO) a musí tudíž splňovat požadavky na posouzení rizika, sledovatelnost, označování a monitorování stanovené příslušnou směrnicí EU (2001/18). Rozhodnutí SDEU je překvapující, protože se očekávalo, že se bude ubírat …
Pokračování textu „Soudní dvůr Evropské unie překvapivě rozhodl, že organismy získané mutagenezí představují geneticky modifikované organismy“