Konference s profesorem Zeleným

Připomínáme, že pro studenty ČZU je zcela zdarma. ČMSZP společně s dalšími organizacemi tuto konferenci spolupořádá. Pojďte se dozvědět trochu více o podnikání dle Bati v kontextu potřeb zemědělství, udržitelného hospodaření, ale i činnosti samosprávy.   PODROBNÝ PROGRAM NALEZNETE ZDE

Dodatek ke Kolektivní smlouvě

V rámci kolektivního vyjednávání byla na konci loňského roku podepsána smlouva, která ponechávala výši příplatku za rizikovou práci na úrovni loňského roku, tj. 7.60 Kč/hod. Musíme však upozornit, že dle nového nařízení vlády, které tento příplatek definuje a jehož znění jsme v době jednání neznali, stanovilo tento příplatek ve výši …
Pokračování textu „Dodatek ke Kolektivní smlouvě“

Aktuality ze SZIFu

SZIF vydává první letošní rozhodnutí ohledně dotačních titulů, o které si zemědělci požádali v rámci Jednotné žádosti 2018. Více zde https://bit.ly/2AKIBEN Příjem žádostí 2. kola kompenzací za sucho 2018 se rozběhne již 16.1.2018 do 25.1.2018. Fond se také připravuje na auditní misi (14-18.1.), která bude kontrolovat projekty z programu od …
Pokračování textu „Aktuality ze SZIFu“

Nový výzkum: emise metanu z hospodářských zvířat nemají žádný prokazatelný vliv na klima

07.12.2018,  Kamil Malát   Agrobiolog a vědecký výzkumník Dr. Albrecht Glatzle, autor více než 100 vědeckých prací a dvou učebnic, publikoval nový výzkum, který ukazuje, že emise metanu z chovu hospodářských zvířat nemají žádný prokazatelný vliv na klima Země. Neexistují podle něj pro to žádné vědecké důkazy. Ve svém výzkumu …
Pokračování textu „Nový výzkum: emise metanu z hospodářských zvířat nemají žádný prokazatelný vliv na klima“

Evropská pšenice není odolná vůči změnám klimatu.  Výkyvy počasí sníží její úrodu.

  Díky probíhající změně klimatu dochází nejen k postupnému oteplování, ale počasí se stává mnohem variabilnější a extrémnější. Nepředvídatelné počasí může oslabit celosvětovou bezpečnost potravin, pokud hlavní plodiny, mezi které patří pšenice, nejsou dostatečně odolné. Skupina evropských vědců, mezi kterými jsou také Miroslav Trnka a Jan Balek z Ústavu výzkumu …
Pokračování textu „Evropská pšenice není odolná vůči změnám klimatu.  Výkyvy počasí sníží její úrodu.“

Informace – Brownfieldy – PRV 2014-2020

Informace k problematice „Zajištění posouzení podkladů pro přidělování preferenčních bodů žadatelům o dotaci v rámci vybraných operací Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (Brownfieldy)“ poskytuje Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D., cechmankova.jarmila@vumop.cz; tel.: +420 606 737 098. Zdroj: VÚMOP

Možnost účasti na 2. ročníku Central Agricultural Fair, veletrhu konaném v Polsku

V rámci mezinárodní spolupráce má naše členská základo možnost za zvýhodněných podmínek navštívit druhý ročník veletrhu Central Agricultural trade Fair přádanou organizací Ptak Warsaw Expo in Nadarzyn, POLSKO. 2-hý mezinárosní zemědělský veletrh kombinuje myšlenku setkání podnikatelské sféry a prezentace kulturní i zemědělské práce v Polských venkovských oblastech připravených pro návštěvníky.   Veletrh je …
Pokračování textu „Možnost účasti na 2. ročníku Central Agricultural Fair, veletrhu konaném v Polsku“

Prase divoké ulovené na Frýdlantsku obsahovalo nebezpečného parazita svalovce

Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo v poslední den loňského roku výskyt nebezpečného parazita svalovce (trichinella) u prasete divokého uloveného na Frýdlantsku v Libereckém kraji. Tělo nakaženého zvířete bylo již zlikvidováno. Přítomnost trichinel u uloveného divočáka byla v tuzemsku zjištěna naposledy v srpnu 2017. U  prasat domácích se cizopasník dlouhodobě nevyskytuje. Státní veterinární …
Pokračování textu „Prase divoké ulovené na Frýdlantsku obsahovalo nebezpečného parazita svalovce“

Situační a výhledová zpráva Půda 2018

Situační a výhledová zpráva Půda 2018 Celková výměra půdního fondu ČR je 7 887 tis. ha. Celková výměra zemědělského půdního fondu (ZPF) ČR k 31. 12. 2017 činí 4 205 tis. ha. Podíl zemědělské půdy (z. p.) představuje 53,3 % celkové rozlohy půdního fondu ČR, z toho orná půda je …
Pokračování textu „Situační a výhledová zpráva Půda 2018“