Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 4) – platná a účinná od 8. 8. 2018

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 4) – platná a účinná od 8. 8. 2018 Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 je aktualizována v návaznosti na Pravidla pro žadatele pro 7. kolo příjmu žádostí. Aktualizovaná Příručka (verze 4) Příloha č. 6 – Licenční ujednání – prohlášení autora zaměstnance …
Pokračování textu „Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 4) – platná a účinná od 8. 8. 2018“

Pracovní skupina PP a CC – 10.8.2018

MZe na dnešním jednání pracovní skupiny Přímé platby informovalo o zvažovaných změnách pro příští rok, tedy 2019, oficiální zápis bude k dispozici v průběhu příštího týdne. Stručně: Greening (EFA): BUDOU DEFINOVÁNY 2 DRUHY ÚHORŮ 1) úhor, tak jak jej známe – odsud však bude vyloučena vojtěška a jetel Úhor i N-vázající plodiny (kde jetel …
Pokračování textu „Pracovní skupina PP a CC – 10.8.2018“

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin

Dne 8. 8. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 7. kolo příjmu žádostí. V 7. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, a projekty spolupráce za téměř …
Pokračování textu „7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin“

MZe reaguje na průběh sucha v letošním roce a za určitých podmínek povoluje dřívější pokosení DPB zařazených do titulu Ochrana chřástala polního.

  Zemědělcem musí být ohlášena vyšší moc na SZIF (OPŽL) a doloženo souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody (regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny nebo správa příslušného národního parku, OOP). V tomto stanovisku OOP potvrdí, že se na daném stanovišti chřástalové již vyhnízdili, nehrozí riziko usmrcení chřástalích mláďat, …
Pokračování textu „MZe reaguje na průběh sucha v letošním roce a za určitých podmínek povoluje dřívější pokosení DPB zařazených do titulu Ochrana chřástala polního.“

Reakce SZIF na článek o dotacích

Reakce SZIF na článek o dotacích Praha 7. srpna 2018 – Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) považuje za nutné reagovat na článek vydaný Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ) minulý týden „Výklady SZIF popírají účel dotací i zdravý selský rozum“. Autor zde vytrhává věci z kontextu a velmi hanlivým …
Pokračování textu „Reakce SZIF na článek o dotacích“

Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dne 1. 8. 2018 zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce lesních školek. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 11. 2018. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění produkce lesních školek včetně formuláře …
Pokračování textu „Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek“

Komise nabízí další podporu evropským zemědělcům – sucho

Komisař pro zemědělství Phil Hogan uvedl: „Komise je vždy připravena podporovat zemědělce zasažené suchem pomocí řady nástrojů, včetně vyšších záloh, odchylek od ekologických požadavků a státní podpory … Povzbuzuji všechny členské státy, aby se zabývaly všemi možnými opatřeními a podpatřeními stanovenými v našich právních předpisech. „ Návrh: zemědělci budou moci …
Pokračování textu „Komise nabízí další podporu evropským zemědělcům – sucho“

Zemědělství: povolání s relativně malým počtem mladých

V roce 2016 bylo v EU zaměstnáno 10,3 milionu lidí, kteří v EU hospodaří v zemědělském sektoru. Průměrný věk zemědělců je velmi vysoký. Ve věkovém spektru jedna třetina (32%) zemědělských manažerů v EU dosáhla 65 let nebo více. Pouze 11% manažerů bylo mladších 40 let. Mladí zemědělci na Kypru představovali pouze …
Pokračování textu „Zemědělství: povolání s relativně malým počtem mladých“

Třináctá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2018

Příjem žádostí bude zahájen 9. 10. 2018 od 9 hod. Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivá opatření přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF. Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům zveřejněna nejpozději dne 2. 10. 2018. …
Pokračování textu „Třináctá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2018“