Možností využití dotace EU pro zemědělské podnikatele na pořízení vlastního pivovaru – nabídka SMART BREWERY

V rámci PRV, lze o tento koncept zažádat v opatření 6. Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti Podopatření 6.4 Podpora na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Společnost SMART BREWERY nabízí – mobilní kontejnerové minipivovary SMART BREWERY, které představili jako novinku minulý rok veškeré starosti s žádostí o dotaci mohou …
Pokračování textu „Možností využití dotace EU pro zemědělské podnikatele na pořízení vlastního pivovaru – nabídka SMART BREWERY“

Seminář zdarma: MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU na Šumavsku

Ministerstvo zemědělství si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov a ve spolupráci s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů dovoluje pozvat na workshop zaměřený na mladé začínající zemědělské podnikatele, kteří budou mít možnost získat inspiraci pro své podnikatelské aktivity a vyměnit si zkušenosti se zástupci úspěšných podnikatelů a žadatelů z Programu rozvoje venkova …
Pokračování textu „Seminář zdarma: MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU na Šumavsku“

Nové právní předpisy platné od 1. 3. 2018 a od 1.4.2018

Novela nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 29/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem přijetí novely nařízení vlády je zohlednění potřeby zpřesnit podmínky poskytování dotací pro opatření …
Pokračování textu „Nové právní předpisy platné od 1. 3. 2018 a od 1.4.2018“

Zisk českého zemědělství byl vloni třetí nejvyšší od začátku tisíciletí. Dosáhl 21,3 miliardy korun. Oproti předchozímu roku, který přinesl rekordní výsledky, však poklesl o 5,4 %.

Zemědělská produkce činila bezmála 133 miliard korun. Největší část tvořily rostlinná produkce se 73,7 miliardy a živočišná produkce s podílem 51,4 miliardy korun. V rámci rostlinné produkce byly nejvýznamněji zastoupeny obiloviny a technické plodiny. V živočišné produkci převládalo mléko a chov prasat. „Hodnota rostlinné produkce, která převažuje nad živočišnou, vloni ve srovnání s rokem …
Pokračování textu „Zisk českého zemědělství byl vloni třetí nejvyšší od začátku tisíciletí. Dosáhl 21,3 miliardy korun. Oproti předchozímu roku, který přinesl rekordní výsledky, však poklesl o 5,4 %.“

Ptačí chřipka u volně žijících ptáků v západní Evropě ukazuje, že riziko zavlečení nákazy do chovů trvá

Události prvních měsíců roku 2018 spojené s výskytem vysoce patogenní ptačí chřipky u volně žijících ptáků v několika evropských zemích (Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Německo, Nizozemí, Irsko) a první výskyt v chovu drůbeže v Nizozemí upozorňují na trvající riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže. Obranou před rozšířením nákazy do chovů drůbeže je především …
Pokračování textu „Ptačí chřipka u volně žijících ptáků v západní Evropě ukazuje, že riziko zavlečení nákazy do chovů trvá“

Odpověď ministeryně financí na náš otevřený dopis ohledně doprivatizace

V lednu jsme Vás informovali o naší iniciativě možnosti urychlení doprivatizace zemědělských areálů.  „Doprivatizace“ zemědělských areálů je v zájmu jak zemědělců, tak především státu, protože dlouhodobě zde dochází k morálnímu i fyzickému opotřebení majetku, který je stále ve vlastnictví státu a jeho stav se neustále zhoršuje. Z důvodu čekání na „doprivatizaci“ mají zemědělci …
Pokračování textu „Odpověď ministeryně financí na náš otevřený dopis ohledně doprivatizace“

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na chov bahnic, koz a škrobové brambory

Od pondělí začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí pro chovatele bahnic a koz a zároveň pro producenty škrobových brambor. O dotaci na bahnice a kozy si požádalo téměř 2 900 chovatelů, mezi které bude rozděleno přes 73 milionů korun. O podporu na produkci brambor …
Pokračování textu „SZIF začíná vydávat rozhodnutí na chov bahnic, koz a škrobové brambory“

Semináře pro zájemce o 6. kolo PRV

Před 6. kolem příjmu žádostí na projektová opatření PRV, které proběhne v dubnu připravuje MZe semináře pro veřejnost k podmínkám pro podání Žádostí o dotaci na projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 v rámci 6. kola příjmu žádostí. Semináře proběhnou v následujících termínech: „ROZPIS SEMINÁŘŮ“ Dále je připravena brožura pro žadatele, …
Pokračování textu „Semináře pro zájemce o 6. kolo PRV“

Při kontrole s celníky zjistili veterinární inspektoři závadu u 30 procent zásilek živočišných produktů

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS) v minulém týdnu ve spolupráci s Celní správou ČR provedli mimořádnou kontrolní akci. V jejím rámci zkontrolovali po celé České republice celkem 48 dopravních prostředků přepravujících živočišné produkty, z toho ve 30 procentech případů zjistili nějakou závadu. Nejčastějším pochybením bylo chybějící či nesprávné …
Pokračování textu „Při kontrole s celníky zjistili veterinární inspektoři závadu u 30 procent zásilek živočišných produktů“