Neonikotinoidy: Evropská unie hodlá zcela zakázat používání pesticidů na venkově, zákaz se nebude vztahovat na skleníky.

Již v roce 2013 bylo zákázáno používat imodakloprid, thiametoxam, klothianidin, (prostředky k hubení škodlivého hmyzu patřící do skupiny neonikotinoidů) při moření osiv kukuřice, slunečnice a řepky. Některé členské státy si dokázaly vyjednat vyjímky i přes tento zákaz. Ministerstvo zemědělství požadovalo pro Česko udělení výjimky ze zákazu neonikotinoidů pro pěstování cukrové řepy, jelikož …
Pokračování textu „Neonikotinoidy: Evropská unie hodlá zcela zakázat používání pesticidů na venkově, zákaz se nebude vztahovat na skleníky.“

INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 5. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Dne 1. května 2018 bude spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a vyplnění formuláře Žádosti o platbu Programu rozvoje venkova pro žádosti v rámci 5. kola příjmu. V souladu s kapitolou 10. Žádost o platbu Obecných podmínek Pravidel pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 …
Pokračování textu „INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 5. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“

Evropský parlament schválil nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů

  Evropský parlament během Plenárního zasedání EP ve Štrasburku přijal dne 19/04/2018 novou legislativu pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů. Novela nařízení o ekologické produkci byla schválena poměrem hlasů 466 pro, 124 proti, 50 se zdrželo hlasování. Nová pravidla zavádí mj. nulovou toleranci pro výskyt reziduí syntetických pesticidů a …
Pokračování textu „Evropský parlament schválil nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů“

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP 2020+ – aktuality z 25.04.2018

Evropská komise plánuje předložit legislativní návrhy k reformě SZP po roce 2020 na přelomu května a června 2018, již v tomto týdnu ale unikla první verze návrhu nové legislativy. Komise v tomto dokumentu navrhuje mimo jiné povinné zastropování přímých plateb. Zastropování – Evropská komise navrhuje zavést povinné zastropování přímých plateb na …
Pokračování textu „ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP 2020+ – aktuality z 25.04.2018“

Nové funkce aplikace Protierozní kalkulačka.

Na konci roku 2017 došlo k zásadním aktualizacím aplikace, které značně rozšiřují stávající funkcionalitu. 1. Úprava komponenty aplikace pracující s RÚIAN (ČÚZK) pro vyhledávání parcel s rozdělením na pozemkové (evidována v některém druhu pozemku v rámci zemědělské půdy nebo druhu pozemku „vodní plocha“ nebo „ostatní plocha“) a stavební (evidovaná v …
Pokračování textu „Nové funkce aplikace Protierozní kalkulačka.“

Přetrvávající problém přemnožení spárkaté zvěře

Náš koncept spočívá ve zjednodušení celé problematiky.  Způsob, kdy by škody zemědělci dokládali sami bez nahlašování jednotlivých škod, sníží byrokratickou zátěž jak zemědělce, tak SZIF.  Na Valné hromadě Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů jsme seznámili pana ministra s návrhem na snížení administrativní zátěže. Místopředseda svazu ing. Kratochvíl v rámci diskuze upozornil na …
Pokračování textu „Přetrvávající problém přemnožení spárkaté zvěře“

Nový způsob odběru vzorků pro analýzu DNA

  03.08.2017,  Kamil Malát   S novým způsobem odběru vzorků pro analýzu DNA přichází Českomoravská společnost chovatelů a.s. V nejbližší době chce laboratoř imunogenetiky této firmy přejít od extrakce DNA z chlupových cibulek, jejichž správný odběr je na straně chovatelů mnohdy velmi problematický, na metodu sběru vzorku stěrem ze sliznice pomocí speciální …
Pokračování textu „Nový způsob odběru vzorků pro analýzu DNA“

Prezentace Světové banky k SZP na CDG „Thinking CAP, Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU“

Světová Banka (SB) prezentovala v rámci jednání CDG: Společné zemědělské politiky zprávu k SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE (SZP). Zpráva se zaobírá problematikou SZP a jejím dopadem na zaměstnanost v zemědělství. Zpráva reflektuje také příjmy zemědělců a její kompletní verzi naleznete k dispozici na tomto odkaze: „Thinking CAP, Supporting Agricultural Jobs and Incomes …
Pokračování textu „Prezentace Světové banky k SZP na CDG „Thinking CAP, Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU““