ČMSZP je členem ELO, využijte Vaši šanci a přihlaste se do celoevropské soutěže – CENA VČEL 2018

ELO a CEMA vás vyzývají k předložení projektu do 7. září. K připomenutí bude uděleno ocenění ve 3 kategoriích: Postupy správy krajiny (cena 4 000 EUR) Aplikace inovativních technologických řešení (cena 4 000 €) Zvláštní zmínka poroty (diplom uznání) Kdo může podat žádost? Evropská cena za včely odměňuje zemědělce, vlastníky …
Pokračování textu „ČMSZP je členem ELO, využijte Vaši šanci a přihlaste se do celoevropské soutěže – CENA VČEL 2018“

Střípky z Agrokomplexu 2018: Jednání na Slovensku zástupci ČMSZP se setkali nejen se Slovenskou poľnohospodárskaou a potravinárskou komorou (SPPK)

V rámci aktivit ČMSZP se vedení svazu v průběhu konání veletrhu Agrokomplex účastnilo několika setkání s českými, ale i slovenskými kolegy. SPPK byli jsme představeni novému předsedovi SPPK panu Bc. Emil Macho a Ing. Milan Semančík, členem představenstva a bývalým přesedu SPPK.  Debata probíhala zejména o klimatickýh změnách, působení svazů na Evropské úrovni v …
Pokračování textu „Střípky z Agrokomplexu 2018: Jednání na Slovensku zástupci ČMSZP se setkali nejen se Slovenskou poľnohospodárskaou a potravinárskou komorou (SPPK)“

Zemědělci by neměli platit za potraviny, které se v obchodech zkazí. Návrh Komise se ČR zamlouvá

Osm členských zemí EU včetně Česka a Slovenska podporuje zákaz nekalých obchodních praktik vůči dodavatelům potravin. Ministři zemědělství nebo jejich zástupci se na tom shodli na včerejší schůzce na Slovensku, která se konala u příležitosti stávajícího předsednictví Bratislavy ve Visegrádské čtyřce. Kromě zástupců V4 se jednání účastnilo také Bulharsko, Rumunsko, …
Pokračování textu „Zemědělci by neměli platit za potraviny, které se v obchodech zkazí. Návrh Komise se ČR zamlouvá“

Vyšší náhrady za škody způsobené vlkem

AOPK připravuje nový materiál ‚Program péče o vlka obecného‘, který na specifika spojené s ochranou vlka bude lépe a pružněji reagovat. Tento materiál bude diskutován na jednání 22. srpna.  Připravovaná novela by proto měla rozšířit předmět náhrad škod na další hospodářská zvířata a farmové chovy, zjednodušit a zrychlit proces náhrady …
Pokračování textu „Vyšší náhrady za škody způsobené vlkem“

Pozvánka na Zemi Živitelku, 45. ročník

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů se ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Celostátní sítí pro venkov a místními akčními skupinami se bude prezentovat na mezinárodní výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích v pavilonu T1. Společná expozice si klade za cíl podpořit zvýšení informovanosti o rozvoji venkova, zemědělství, ekologickém zemědělství a udržitelnosti hospodaření. ČMSZP, ve spolupráci se …
Pokračování textu „Pozvánka na Zemi Živitelku, 45. ročník“

Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Cílem programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, …
Pokračování textu „Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.“

Zpráva o stavu zemědělství 2017: rostly ceny zemědělských výrobců, počet pracovníků v zemědělství se téměř nezměnil

Tisková zpráva – Meziroční vývoj tržních podmínek byl pro české zemědělství příznivý. V roce 2017 rostly ceny zemědělských výrobců v průměru o 8 procent, v živočišné výrobě pak o více než 14 procent. Zisk zemědělského sektoru se udržel na relativně vysoké úrovni posledních roků, v loňském roce byl 21,3 miliardy …
Pokračování textu „Zpráva o stavu zemědělství 2017: rostly ceny zemědělských výrobců, počet pracovníků v zemědělství se téměř nezměnil“

Sucho a problémy s nedostatkem vody

TV Seznam, 15. srpna 2018 Silvie FRIEDMANNOVÁ, moderátorka Sucho jako téma číslo jedna pro stát. Dnes se tím mimořádně zabývala vláda. Extrémně horké jaro a léto téměř bez deště se podepsalo na stavu půdy a průtoků. Na téhle animaci vidíte, jak vyprahlé bylo Česko za poslední čtyři týdny. A jak …
Pokračování textu „Sucho a problémy s nedostatkem vody“

Českým exportérům se otevírá možnost vývozu hovězího do Chile

Česká republika a dalších deset členských států Evropské unie může nově vyvážet hovězí maso do Chile. V červenci o této možnosti informovala chilská strana Evropskou komisi. Chile totiž uznalo, že kontrolní a zpracovatelské systémy zemí EU jsou uspokojivé a poslalo seznam zemí, které byly pro vývoz schváleny. Státní veterinární správa (SVS) …
Pokračování textu „Českým exportérům se otevírá možnost vývozu hovězího do Chile“

Ministr Brabec předložil spolu s MZe vládě aktuální informace o suchu v ČR i o pomoci k jeho zvládání. A svolává setkání skupin, které se věnují projektům v oblasti sucha, i komisi VODA-SUCHO

Ministr Brabec dnes informoval vládu o tom, že vzhledem k aktuální situaci sucha v ČR svolá v nejbližších dnech jednání všech skupin, které se podílí na projektech řešících problémy se suchem, a také komise VODA – SUCHO. Setkání proběhne za účasti všech významných dotčených aktérů, kde bude projednán a stanoven …
Pokračování textu „Ministr Brabec předložil spolu s MZe vládě aktuální informace o suchu v ČR i o pomoci k jeho zvládání. A svolává setkání skupin, které se věnují projektům v oblasti sucha, i komisi VODA-SUCHO“