Zemědělec roku 2018

O soutěži Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR. Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu indexu finančního zdraví, který umožňuje …
Pokračování textu „Zemědělec roku 2018“

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 7. kolo příjmu žádostí

Dne 11. 9. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Jedná se o Obecné podmínky Pravidel pro 7. kolo příjmu žádostí a Specifické podmínky Pravidel operací 1.1.1 Vzdělávací akce, …
Pokračování textu „Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 7. kolo příjmu žádostí“

Novinky v legislativě a návrhy zákonů připravované MZe

197/2018 Sb. Nařízení vlády č. 197/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s… Účinnost od: 12.9.2018 183/2018 Sb. Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu Účinnost …
Pokračování textu „Novinky v legislativě a návrhy zákonů připravované MZe“

Ministerstvo zemědělství výrazně omezí používání glyfosátu, od ledna zakáže jeho plošnou aplikaci

Od 1. ledna 2019 nebudou moci zemědělci používat přípravky s obsahem glyfosátu pro tzv. desikaci, tedy urychlení dozrávání některých plodin či zvýšení podílu sušiny porostu před sklizní, omezí se rovněž plošné používání glyfosátu. Změnu pravidel použití podepsal minulý týden ministr zemědělství Miroslav Toman. Nová pravidla použití zakážou aplikaci přípravků s účinnou …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství výrazně omezí používání glyfosátu, od ledna zakáže jeho plošnou aplikaci“

Novinky nejen z EU

Komise potvrzuje podporu ve výši 2,5 milionu EUR v odvětví španělských černých oliv: Podpora bude vyhrazena z rozpočtu roku 2019 na podporu zemědělsko potravinářských výrobků v EU. Evropská komise zvážila poskytnutí finanční podpory španělským výrobcům černých oliv, které byly zasaženy americkými tarifymi, oznámil výkonný ředitel EU. Mladí a dobře vyškolení …
Pokračování textu „Novinky nejen z EU“

Rumunsko zveřejnilo plán projednávání SZP v rámci předsednictví: obecná dohoda o SZP by měla být uzavřena do května 2019, dohoda k nekalým obchodním již v únoru 2019

Rumunsko, které od 01/01/2019 přebere po Rakousku předsednictví v Radě EU, doufá v uzavření obecné dohody o reformě Společné zemědělské politiky (SZP) do přelomu dubna a května 2019. RO má v rámci svého předsednictví také ambici uzavřít dohodu k Nekalým obchodním praktikám, a to již v únoru 2019. V rámci …
Pokračování textu „Rumunsko zveřejnilo plán projednávání SZP v rámci předsednictví: obecná dohoda o SZP by měla být uzavřena do května 2019, dohoda k nekalým obchodním již v únoru 2019“

Dotazníkové šetření k suchu 2018 – prodloužení termínu

Praha 3. září 2018 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje o probíhajícím dotazníkovém šetření k letošnímu suchu a vybízí zemědělce k vyplnění. Cílem dotazníků je zmapovat škody způsobené suchem 2018 a orientačně vyčíslit škody. Zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníků mohou zemědělci posílat ode dneška do 19. září.   Extrémně horké …
Pokračování textu „Dotazníkové šetření k suchu 2018 – prodloužení termínu“

Ministr Toman po jednání s eurokomisařem Hoganem: Požaduji silný rozpočet a zohlednění národních specifik

Udržení plánovaného rozpočtu Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 na úrovni současného programového období, výrazné zjednodušení administrativy pro zemědělce a zohlednění odlišnosti jednotlivých členských států. To jsou témata, o kterých dnes ministr zemědělství Miroslav Toman v Bruselu diskutoval s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem. „Cíle Společné …
Pokračování textu „Ministr Toman po jednání s eurokomisařem Hoganem: Požaduji silný rozpočet a zohlednění národních specifik“

Počty zvířat z ústřední evidence naleznete v Registru zvířat – do 31.října máte čas na kontrolu správnosti dat

V souvislosti se zrušením povinnosti zasílat na SZIF doklad z ústřední evidence, nebudou žadatelům o Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) zasílány nápočty zvířat z ústřední evidence. Na místo toho byla pro žadatele o PVP platby na krávy bez tržní produkce mléka a platby na ovce a kozy vytvořena nová sestava v …
Pokračování textu „Počty zvířat z ústřední evidence naleznete v Registru zvířat – do 31.října máte čas na kontrolu správnosti dat“