Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen „NOPRM“) ovocných rostlin, révy a chmele v České republice

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje NOPRM k testování, ozdravení a udržování ozdraveného RM (dále jen „ozdravování RM“) ovocných rostlin, révy a chmele na základě požadavků stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších …
Pokračování textu „Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen „NOPRM“) ovocných rostlin, révy a chmele v České republice“

Zastropování – zveřejnění výsledků K SZP 2020 se blíží

Evropská komise plánuje zveřejnit Sdělení k modernizaci a zjednodušení SZP po roce 2020 dne 29/11/2017. Již v polovině října unikl předběžný návrh Sdělení, který odmítal spolufinancování přímých plateb, uváděl možné povinné zastropování přímých plateb ve výši 60.000 nebo 100.000 € a představoval zásadní změny v pravidlech greeningových plateb.  Pokud budeme …
Pokračování textu „Zastropování – zveřejnění výsledků K SZP 2020 se blíží“

Nedostupnost IS MZe Z důvodu plánované odstávky informačních systémů Ministerstva zemědělství … nebudou v termínu od 16.11. 18:00 hod. do 19.11. 24:00 hod. dostupné žádné aplikace pod správou Ministerstva zemědělství.

DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 5. KOLA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Státní zemědělský intervenční fond zahájil proces doporučení žádostí o dotaci operací 5. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – aktuálně jsou doporučeny a na webových stránkách SZIF zveřejněny seznamy žádostí (kategorie Doporučen, Náhradník a Nedoporučen) čtyř operací. Žádosti o dotaci ostatních operací budou doporučeny a seznamy (Doporučených, Náhradníků a Nedoporučených) …
Pokračování textu „DOPORUČENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 5. KOLA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“

S africkým morem prasat úspěšně bojujeme, postupy ČR byly představeny dalším státům

Dvě desítky zahraničních delegací se dnes sešly na mezinárodní konferenci k africkému moru prasat (AMP) na Ministerstvu zemědělství v Praze. Akce se zúčastnil také komisař Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis. Česká republika je jedinou zemí, kde se i po čtyřech měsících od vypuknutí nákazy daří držet …
Pokračování textu „S africkým morem prasat úspěšně bojujeme, postupy ČR byly představeny dalším státům“

Projekt BIOmléko nabídne pomoc pro konvenční zemědělce, ale zaměří se také na finalizaci bioprodukce

Přechod na ekologické zemědělství a produkci biomléka je pro řadu farem tou nejlepší možnou cestou, jak z hlediska zefektivnění výroby, tak trvalé udržitelnosti farmy v širším slova smyslu. Proto projekt Podpora produkce a odbytu BIO mléka finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR. Veškeré informace o projektu včetně harmonogramu aktivit a pozvánek na jednotlivé …
Pokračování textu „Projekt BIOmléko nabídne pomoc pro konvenční zemědělce, ale zaměří se také na finalizaci bioprodukce“

Pracovní jednání k ANC oblastem – stanovisko ČMSZP

Jak jsme již dříve informovali: V rámci poslední pracovní skupiny proběhla debata k návrhu zařadit do LFA oblastí (ANC) novou skupinu zvířat:  prasata.  Z důvodu konceptu a nastavení LFA ve prospěch pasoucích se hospodářských zvířat se ČMSZP nedomnívá, že zařazení prasat je žádoucí. V LFA oblastech (nově ANC), nenacházíme smysl pro podporu chovu prasat …
Pokračování textu „Pracovní jednání k ANC oblastem – stanovisko ČMSZP“

Jednání pracovních skupin

Pracovní skupiny MV PRV k operacím 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, které se konalo dne 26. 10. 2017.    Ing. Tabery na úvod informoval plénum o nízké absorpční kapacitě (0 podaných žádostí ve 4. kole) záměru b) Výstavba a …
Pokračování textu „Jednání pracovních skupin“

O 5. kolo PRV mají zemědělci, potravináři a lesníci enormní zájem. Podpora navýšena přibližně o 880 milionů korun

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství uzavřelo příjem žádostí do 5. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Celkový počet zaregistrovaných žádostí dosáhl téměř 5 tisíc. Ministr Marian Jurečka proto zvýšil podporu v investicích do zemědělských podniků a pro zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů na 1,7 a 1,1 miliardy korun. Jde …
Pokračování textu „O 5. kolo PRV mají zemědělci, potravináři a lesníci enormní zájem. Podpora navýšena přibližně o 880 milionů korun“