Od 19. ledna dostanou lovci v celém okrese Zlín za každý ulovený kus s hmotností do 50 kg 4 000 Kč, za kus nad 50 kg pak 8 000 Kč. Současně zůstává v platnosti i kompenzace pro uživatele honiteb za likvidaci prasat v asanačním podniku, a to ve výši 1 000 Kč za sele 2 000 Kč za lončáka a 3 200 Kč za dospělý kus.
Zvyšuje se i částka zástřelného za každé prase ulovené v zóně intenzivního odlovu. Nově zde lovci za každý kus dostanou 2 000 Kč.
Od stejného data se zvyšuje i nálezné za uhynulá divoká prasata. V okrese Zlín bude ve výši 5 000 Kč, v zóně intenzivního odlovu 3 000 Kč a ve zbytku republiky vzroste z dosavadních 1000 Kč na 2 000 Kč.
Do odstřelu prasat na Zlínsku se znovu zapojí i Policie ČR, speciálně proškolení policisté budou na Zlínsku působit od pondělí 22. ledna 2018.

Nařízení vlády č. 427/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády k přímým platbám.

Stručný přehled změn S účinností od 1. 1. 2018 dochází novelou nařízení vlády k některým změnám deklarace konopí (§ 6), podmínek poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy týkajících se trvalých travních porostů a travních porostů (§ 7), diverzifikace plodin (§ 9), zachování stávajících trvalých travních porostů (§ 10) a …
Pokračování textu „Nařízení vlády č. 427/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády k přímým platbám.“

VÝŠE DOTACE Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,3 mil – 100 mil. Kč. Termín pro plné žádosti: od 2. 1. 2018 do 30. 4. 2018 Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 80 % prokázaných způsobilých výdajů  střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – …
Pokračování textu „“

Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti nejen zemědělského podnikatelského sektoru.

VÝŠE DOTACE Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil – 400 mil. Kč. Termín pro plné žádosti: od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018   Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 50 % prokázaných způsobilých výdajů  střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) …
Pokračování textu „Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti nejen zemědělského podnikatelského sektoru.“

PGRLF – Sazby podpor pro 4. čtvrtletí 2017

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil výši procentní sazby podpory na 2 % p. a. pro žádosti podané v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 v rámci investičních programů PGRLF, a.s. Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel.
Zdroj: PGRLF a.s.

Vláda důvěru nezískala

Poslanecká sněmovna hlasovala o důvěře vlády Andreje Babiše (ANO).
Babišova vláda důvěru Sněmovny nedostala, proti menšinové vládě byli poslanci osmi ostatních stran ve Sněmovně, celkem 117 poslanců, pět poslanců chybělo. Zřejmě již ve středu bude podána demise vlády a další krok bude pak na  prezidentovi.
 

 31. leden je konečný termín pro doložení dokladů na některá opatření v rámci Jednotné žádosti 2017

SZIF upozorňuje na konec termínu pro doložení dokladů na některá opatření v rámci Jednotné žádosti  31. leden 2018 je posledním termínem pro dodání potřebných dokladů u některých dotací v rámci Jednotné žádosti 2017. Podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu – nutné doložení účetního dokladu za sadbu, uznávací listy …
Pokračování textu “ 31. leden je konečný termín pro doložení dokladů na některá opatření v rámci Jednotné žádosti 2017″

Změna terénního inspektora – kontrola užitkovosti masného skotu – ve východní části Středních Čech, stejně tak v části chovů v oblasti Vysočiny, Pardubického a Královéhradeckého kraje

Počátkem ledna došlo ke změně na pozici našeho terénního pracovníka pro kontrolu užitkovosti masného skotu (KUMP). Čeňka Horáčka nahrazuje Ing. Petra Pokorná, která přebírá chovy ve východní části Středních Čech, stejně tak jako část chovů v oblasti Vysočiny, Pardubického a Královéhradeckého kraje, kde bude působit společně s Janem Kopeckým. Nové chovy …
Pokračování textu „Změna terénního inspektora – kontrola užitkovosti masného skotu – ve východní části Středních Čech, stejně tak v části chovů v oblasti Vysočiny, Pardubického a Královéhradeckého kraje“

Omezení provozu infolinky?

Upravená pracovní doba metodické infolinky:

Po – Čt od 8:00 do 17:00

Pá od 8:00 do 16:00

Mimo tuto dobu je možné nechat požadavek na záznamníku, nebo zaslat e-mailovou zprávu na info@szif.cz .

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na masná telata Praha

Od dneška začíná platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávat rozhodnutí na VCS – masná telata. O dotaci si v rámci Jednotné žádosti 2017 požádalo 6 tisíc zemědělců, mezi které bude rozděleno téměř 631 milionů korun. Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé sektory, které čelí …
Pokračování textu „SZIF začíná vydávat rozhodnutí na masná telata Praha“