Aktuality nejen z EU: Zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství na Ukrajině

 Do tří let proběhne na Ukrajině referendum o prodeji zemědělské půdy cizincům. V současné době mohou kupovat zemědělskou půdu pouze fyzické osoby, které jsou občany Ukrajiny. Zahraniční investoři si prozatím mohou půdu pouze pronajmout.  Ve vesnici Vynohradivka v okrese Bashtansky v Mykolaivské oblasti zemřelo na africký mor prasat devět …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU: Zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství na Ukrajině“

Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 11. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

 V Praze dne 13. ledna 2021 Kapitola 4. Druh a výše dotace Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“), stanovuje výši poskytované dotace na 45 tis. EUR. Pro účely posouzení ustanovení kap. 7. Další podmínky, bodu …
Pokračování textu „Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 11. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců“

Kolektivní smlouvu vyššího stupně se podařilo uzavřít ve čtvrtek 14.1.2021

  Kolektivní smlouvu s odbory uzavřelo ČMSZP i ZS ČR Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) a Zemědělský svaz ČR  uzavřely Kolektivní smlouvu vyššího stupně se zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ) na rok 2021. Platnost a účinnost Kolektivní smlouvy je od 1.1.2021 …
Pokračování textu „Kolektivní smlouvu vyššího stupně se podařilo uzavřít ve čtvrtek 14.1.2021“

SZIF: Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 13. pro rok 2021- nejčastější chyby

Vážená paní, Vážený pane, rádi bychom Vás informovali o možném podávání žádostí v rámci dotačního programu 13. PODPORA ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU. Žádosti se podávají přes Portál farmáře do 31. 3. 2021. Současně na základě loňských zkušeností bychom Vás rádi upozornili na nejčastější nedostatky, které se …
Pokračování textu „SZIF: Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 13. pro rok 2021- nejčastější chyby“

Zpřesnění Zásad pro žadatele z dotačního programu AGRICOVID Potravinářství

Dne 11. 1. 2021 došlo pro žadatele ke zpřesnění Zásad k poskytování dotačního programu AGRICOVID Potravinářství. Termín, ve kterém mohou žadatelé podávat své žádosti, byl prodloužen o dva týdny, žádosti tak budou přijímány až do 31. ledna 2021. Dále došlo k úpravě podmínek ve věci posuzovaní bezdlužnosti žádajícího subjektu, nově musí být tato …
Pokračování textu „Zpřesnění Zásad pro žadatele z dotačního programu AGRICOVID Potravinářství“

Zemědělská produkce 2020: nárůst, ale i vyšší náklady. Podnikatelský důchod českého zemědělství poklesl loni o čtvrt miliardy korun

12.1.2021 Tisková zpráva – Zemědělská produkce České republiky vzrostla loni o 1,5 miliardy korun, pomohly tomu příznivější klimatické podmínky a lepší sklizňové výnosy. Celkově se ve srovnání s předešlým rokem produkce zvýšila o 1 %, náklady stouply o 1,7 %. Podnikatelský důchod zemědělství klesl o čtvrt miliardy korun. Výsledky ovlivnilo …
Pokračování textu „Zemědělská produkce 2020: nárůst, ale i vyšší náklady. Podnikatelský důchod českého zemědělství poklesl loni o čtvrt miliardy korun“

Jak získat zahraniční pracovníky do českého zemědělství, potravinářství a lesnictví?

V souvislosti s nutností včasného získávání zahraničních pracovníků pro novou sezónu roku 2021 zpracovalo Ministerstvo zemědělství přehledný seznam možností, které v této oblasti aktuálně mají české firmy podnikající v sektorech zemědělství, potravinářství a lesnictví. Tento přehled by měl být pomocným vodítkem pro podnikatele při jejich rozhodování o nejvhodnějším nástroji pro …
Pokračování textu „Jak získat zahraniční pracovníky do českého zemědělství, potravinářství a lesnictví?“