Očekávané události v Bruselu

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

18/01/2019 – Předběžný termín pro zveřejnění pozměňovacích návrhů k návrhům zpráv EP k SZP po roce 2020 v českém jazyce

23/01/2019 – Schválení dohody o směrnici k nekalým obchodním praktikám ve Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova

28/01/2019 – Rada pro zemědělství a rybolov

31/01/2019  EK zveřejní posouzení implementace programu Mléko do škol

06/03/2019 – Předběžný termín pro hlasování o návrhu zpráv EP k SZP po roce 2020 ve Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova

18/03/2019 – Rada pro zemědělství a rybolov

25-28/03/2019 – Schválení dohody o směrnici k nekalým obchodním praktikám v Plénu EP

09/04/2019 – Forum for the Future of Agriculture, ELO, Brusel

15/04/2019 – Rada pro zemědělství a rybolov

25-28/04/2019 – Předběžný termín pro hlasování o návrhu zpráv EP k SZP po roce 2020 v rámci Plenárního zasedání Evropského Parlamentu

14/05/2019 – Rada pro zemědělství a rybolov

23-26/05/2019 – Volby do Evropského Parlamentu

 

Zdroj ELO a AGRI.EU