Aktuality z EU

Malé farmy jsou podhodnocovány a zaslouží si větší podporu politiky:

Malým zemědělským podnikům by měla být poskytnuta větší veřejná podpora, protože jejich příspěvek k zajišťování potravin jsou často přehlíženy prezentoval tým výzkumníků.

150 organizací napsalo otevřený dopis vedoucím představitelům EU o udržitelných rozvojových cílech:

Vedoucí představitelé EU musí ukončit politickou setrvačnost nad sociálními a environmentálními výzvami tím, že učiní z udržitelného rozvoje nejvyšší prioritu EU pro příštích pět let, říká přední evropské koalice sociálních, environmentálních a rozvojových sítí spojila své síly se 150 organizacemi. K tomu se také přidali auditoři, kteří požadují lepší podávání zpráv o udržitelnosti v EU. Podle nich by zprávy o udržitelnosti EU měly být v souladu s cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů as vlastní agendou do roku 2030.

Kterými jsou: