Aktuality z EU

Mladí zemědělci získají více finančních prostředků (miliarda eur na schémata pro mladé)

 Evropská komise společně s Evropskou investiční bankou alokuje 1 miliardu EUR na schémata pro mladé zemědělce. Cílem úvěrového programu bude posílit přístup mladých zemědělců pod 40 let k finančním prostředkům.

Podle údajů Evropské komise je až 27 % žádostí o úvěr ze strany mladých zemědělců bankami zamítnuto, zatímco žádosti o úvěr podávané ostatními zemědělci bývají zamítány pouze v 9 % případů. Organizace CEJA zastupující mladé zemědělce rozhodnutí Evropské komise uvítala.

 

 

Světová zdravotnická organizace vyzvala k urychlení implementace akčních plánů proti antimikrobiální rezistenci

Světová zdravotnická organizace vyzvala dne 29/04/2019 všechny země k urychlení implementace akčních plánů a dodržování svých závazků v boji proti kmenům bakterií, jež jsou rezistentní vůči většině běžně používaných antibiotik, a to v zájmu odvrácení globální zdravotní krize. Organizace varuje před možným fatálním dopadem antimikrobiální rezistence (AMR) v nejbližších letech, a žádá země, aby zajistily přístup k cenově dostupným antimikrobiálním látkám a vakcínám. Dále vyzývá k posílení investic do výzkumu nových technologií pro boj s bakteriemi rezistentními vůči lékům, a k postupnému snižování používání antimikrobiálních látek jako stimulátorů růstu v zemědělství.

Více informací zde.

 Evropští zemědělci odmítají expanzi ukrajinské drůbežárny MHP, kterou by umožnila půjčka od Evropské banky pro obnovu a rozvoj

Největší ukrajinská drůbežárna MHP zažádala o půjčku na 100 milionů EUR u Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), aby mohla odkoupit jednu z drůbežáren ve Slovinsku. O půjčce bude dne 22/05/2019 hlasovat 67 akcionářů banky, mezi které patří i zástupce Ukrajiny, Kanady, či USA. Evropští zemědělci s expanzí MHP umožněnou půjčkou od EBRD nesouhlasí, ta samá firma totiž zneužívala nedostatečné definice kuřecích prsou v dohodě mezi EU a Ukrajinou, a dovážela do Unie kuřecí prsa s kostí, která na území EU následně vykostila. Vyhnula se tak platbě cla na citlivou komoditu EU.

Více informací k dispozici zde.