Soudní dvůr Evropské unie překvapivě rozhodl, že organismy získané mutagenezí představují geneticky modifikované organismy

Soudní dvůr EU (SDEU) rozhodl dne 25/08/2018, že organismy pocházející z určitých technik tzv. mutageneze, budou klasifikovány jako geneticky modifikované organismy (GMO) a musí tudíž splňovat požadavky na posouzení rizika, sledovatelnost, označování a monitorování stanovené příslušnou směrnicí EU (2001/18). Rozhodnutí SDEU je překvapující, protože se očekávalo, že se bude ubírat směrem, který přijal generální advokát SDEU Michal Bobek ve svém stanovisku zveřejněném v 01/2018, že organismy získané mutagenezí jsou v zásadě osvobozeny od povinností vyplývajících ze směrnice o GMO. Nová technika mutagenze byla použita k vytvoření odrůd  některých osiv odolných vůči selektivním herbicidům. Více informací zde.