Rumunsko zveřejnilo plán projednávání SZP v rámci předsednictví: obecná dohoda o SZP by měla být uzavřena do května 2019, dohoda k nekalým obchodním již v únoru 2019

Rumunsko, které od 01/01/2019 přebere po Rakousku předsednictví v Radě EU, doufá v uzavření obecné dohody o reformě Společné zemědělské politiky (SZP) do přelomu dubna a května 2019. RO má v rámci svého předsednictví také ambici uzavřít dohodu k Nekalým obchodním praktikám, a to již v únoru 2019. V rámci RO předsednictví bude dále probíhat i vyjednávání o Víceletém finančním rámci (VFR) po roce 2020, a o vystoupení Velké Británie z EU. Setkání ministrů zemědělství by v rámci RO předsednictví mělo proběhnout 28/01/2019 (na programu by měla být diskuse k Strategickým plánům SZP a k prokazování výkonnosti SZP), 25/02/2019 (bude potvrzeno), 18/03/2019 (na programu by měla být diskuse k nové zelené architektuře SZP), 15-16/04/2019 (na programu by měla být diskuse k přímým platbám, vnitřní konvergenci plateb, i platbám vázaným na produkci), 13/05/2019 (na programu by měla být diskuse k rozvoji venkova), a 18/06/2018. Neformální setkání ministrů proběhne 26-28/05/2019 v Bukurešti.

Neformální Rada ministrů zemědělství proběhne ve dnech 23-25. září 2018, ministři zemědělství budou diskutovat o posílení životaschopnosti venkovských oblastí

Rakousko, které v současné době Radě EU předsedá, plánuje v rámci neformální Rady s ministry diskutovat zejména otázku životaschopnosti venkovských oblastí v kontextu připravované reformy SZP po roce 2020. Podle AT ministryně pro udržitelnost a turismus Elisabeth Köstinger, která nyní v AT řídí i zemědělství, je klíčovou prioritou podpora investic a zajištění posílení konkurenceschopnosti, udržitelnosti i podpory zemědělské činnosti ve venkovských oblastech. Podle Köstinger je proto v rámci reformy SZP po roce 2020 nezbytné zajištění silného II. pilíře SZP. Formální Rada ministrů proběhne v Bruselu dne 15/10/2018.