Holandsko dostalo výjimku na dva roky – ochrana vod

Evropská komise dne 04/04/2018 udělila Holandsku výjimku z evropské směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů pro roky 2018 a 2019. Holandsko má jeden z nejintenzivnějších zemědělských systémů živočišné výroby vůbec (v NL okolo 1 milionu kusů dobytka). Holandsko původně žádalo o výjimku na 4 roky, Komise nakonec udělila výjimku pouze na roky dva.

Zdroj: agrieU

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=15806&DS_ID=55916&Version=1