Harmonogram pro přijetí zpráv Evropského parlamentu k legislativním návrhům společné zemědělské politiky není definitivní, na plenárním zasedání by zprávy mohly být schváleny v březnu nebo v dubnu 2019

Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) zatím nestanovil definitivní harmonogram pro přijetí zpráv EP k legislativním návrhům EK k SZP. Zpravodajové pro Strategické plány (Esther Herranz García, ES, EPP), Horizontální otázky (Ulrike Müller, DE, ALDE) a Společnou organizaci trhu (Eric Andrieu, FR, S&D) by podle některých informací měli dne 19/10/2018 již zaslat první návrhy zpráv k přeložení do ostatních pracovních jazyků, následovat by měla prezentace zpráv v rámci jednání AGRI výboru 12/11/2018 nebo 21/11/2018. Pozměňovací návrhy by poté mohly být předkládány v druhé polovině listopadu a během prosince 2018. Podle informací největší evropské zemědělské nevládní organizace Copa a Cogeca by ale první návrhy zpráv měly být prezentovány až v rámci AGRI Výboru 03/12/2018, pozměňovací návrhy by pak měly být předkládány v průběhu ledna a února 2019. V průběhu února nebo března by zprávy měly být přijaty na Výboru AGRI, v rámci plenárního zasedání EP by pak měly být přijaty buď 25-28/03/2018 nebo 15-18/04/2018.