Evropský parlament schválil nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů

 

Evropský parlament během Plenárního zasedání EP ve Štrasburku přijal dne 19/04/2018 novou legislativu pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů. Novela nařízení o ekologické produkci byla schválena poměrem hlasů 466 pro, 124 proti, 50 se zdrželo hlasování. Nová pravidla zavádí mj. nulovou toleranci pro výskyt reziduí syntetických pesticidů a hnojiv; a umožňují přísné kontroly založené na posouzení rizika v celém dodavatelském řetězci, a to alespoň jednou ročně. V případě, že v předcházejících třech letech nebylo zaznamenáno porušení pravidel, mohou kontroly probíhat jednou za dva roky. Reforma by měla podpořit produkci ekologického zemědělství v EU umožněním zemědělcům pěstovat současně v ekologickém i konvenčním režimu, zmírňuje také pravidla pro ekologická osiva. Nařízení bude plně platné i pro ekologické producenty mimo EU. Text nyní musí schválit Rada ministrů zemědělství (AGRIFISH). Nařízení by mělo vstoupit v platnost od ledna 2021. Provizorní verze schváleného dokumentu zde.

Zdroj: agrieu.cz