Evropský parlament přijal pozici k vyjednávání o nekalých obchodních praktikách, podpořil návrh na rozšíření působnosti směrnice; jednání v rámci trialogu bylo zahájeno

 

Evropský parlament schválil dne 25/10/2018 návrh zprávy Paola De Castra o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci. Zpráva Paola De Castra se tak stala pozicí Evropského parlamentu, v jejím souladu bude nyní Evropský parlament vyjednávat v rámci trialogu s Evropskou komisí a Radou EU. Europoslanci podpořili rozšíření působnosti směrnice na všechny dodavatele v agro-potravinovém dodavatelském řetězci bez ohledu na jejich velikost. Zpráva byla přijata jako celek, bez předkládání pozměňovacích návrhů, a to poměrem hlasů 428 pro, 170 proti, 18 se zdrželo. Jednání trialogu bylo podle dostupných informací zahájeno téměř okamžitě po schválení pozice EP. Podle zpravodaje Paola De Castra by mohlo být dohody dosaženo do konce roku 2018.