2019 – Farmářské listy

banner_FL

Farmářské listy – elektronický zpravodaj Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů
Vydává: Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Kontakt: Ing. Karolína Menclová, ředitelka ČMSZP

Vydávání periodika je v roce 2019 podpořeno dotací z Ministerstva zemědělství
v rámci projektu Farmáři

Přílohy


1. Farmářské listy č. 1/2019