Farmářské listy poslední vydání tohoto roku

  ČMSZP se v letošním roce podařilo vyzpovídat přes 15 odborníků jak z oblasti zemědělství, tak i experty zabývajícími se vodou. Tak jako v loni Vám přinášíme novinky nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Díky otevřenosti respondentů se dočtete např. o řešeních, které využívají v Izraeli nebo o zkušenostech úspěšných podnikatelů a …
Pokračování textu „Farmářské listy poslední vydání tohoto roku“

Císařský řez u krávy

Autor: MVDr. Pavlína Bubeníková Roudná Porod krávy je vzhledem k anatomickým poměrům utváření pánve skotu ne zcela snadnou záležitostí. Literatura praví, že za fyziologický porod je považován i řízený tah do síly 3 mužů. Někdy dochází k situacím, kdy příliš velký plod, jeho nepravidelná poloha či vícečetná gravidita nedovolují ukončit porod přirozenou cestou. V těchto …
Pokračování textu „Císařský řez u krávy“

Tržní cena zemědělské půdy

  Tržní cena půdy se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 15-40 Kč/m2 zemědělské půdy (stav 12/2018), v opravdu kvalitních lokalitách i více. Pro vyhledání ceny v konkrétním katastrálním území jděte na www.CENOVA-MAPA-PUDY.cz. Více podrobných informací o trhu s půdou naleznete také ve ZPRÁVÁCH O TRHU S PŮDOU publikovaných naší společností. …
Pokračování textu „Tržní cena zemědělské půdy“

Zelená nafta 2019 – prezident podepsal návrh 27.12.2018

Aktuální a schválený návrh platný od 1.1.2019 naleznete ZDE Zemědělci s chovem hospodářských zvířat mají nárok na vratku 9,5 koruny na litr minerálních olejů ( posoudí se intenzita chovu – 0,3 VDJ) . Na vyšší vratku mají mít nárok také pěstitelé vinné révy a citlivých komodit, mezi které patří ovoce, zelenina, brambory, …
Pokračování textu „Zelená nafta 2019 – prezident podepsal návrh 27.12.2018“

Podnikatelé a OSVČ novinky pro rok 2019

Ani příští rok nebude jiný a podnikatelé i OSVČ čekají změny v podobě zvýšení záloh od ledna. Změna nemine i platby sociálního a zdravotního pojištění vč. zrušení karenční doby na počátku pracovní neschopnosti a elektronické neschopenky budou zavedeny pravděpodobně v druhé polovině roku 2019. OSVČ Do konce roku 2018 platilo, že měsíční zálohy na pojistné na …
Pokračování textu „Podnikatelé a OSVČ novinky pro rok 2019“

ČMSZP podepsal kolektivní smlouvu na rok 2019

Dnes, ve čtvrtek 27.12.2017, se podařilo Českomoravskému svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP) společně se Zemědělským svazem České republiky (ZS) a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů ČR uzavřít Kolektivní smlouvu vyššího stupně, účinnou pro rok 2019. Její podmínky se budou vztahovat na všechny subjekty v zemědělství, lesním a vodním hospodářství. „První návrhy byly problematické a vyjednávání se …
Pokračování textu „ČMSZP podepsal kolektivní smlouvu na rok 2019“

Úspory energie – OPPIK výzva otevřena do 30.4.2018

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Více na : https://www.agentura-api.org/ Termín pro plné žádosti: od 2. 7. 2018 do 30. 4. 2019 JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském …
Pokračování textu „Úspory energie – OPPIK výzva otevřena do 30.4.2018“

Farmářské listy 2018, kulaté stoly i zápisy z pracovních skupin

Chceme upozornit, že i v letošním roce jsme pro Vás připravili Farmářské listy, které naleznete na našem webu. Nezapomeňte i na naše stránky se zápisy z pracovních skupin a Kulatých stolů ministra a nezapomeňte i na zápisy z Antibyrokratické komise.     Poslední vydání je připraveno jako silvestrovské a abychom Vás nalákali, …
Pokračování textu „Farmářské listy 2018, kulaté stoly i zápisy z pracovních skupin“

Zachraňme vodu: „Můžeme se snažit všude a bude to určitě užitečné a správné, ale dokud nepřevezmou odpovědnost vlastníci 2/3 našeho území v podobě zemědělské půdy, tak budeme většinou prohrávat a oni samozřejmě s námi.“

Můžete se nám v krátkosti představit? Od počátku své vodohospodářské praxe, od roku 2007, se zabývám převážně přirozenými přírodními způsoby nakládání s vodou kolem nás. Podílím se na inovativních aplikacích vegetačních čistíren odpadních vod a jejich využití na pestrou škálu použitých vod ze zemědělství, průmyslu, obytných budov i znečištěných povrchových a podzemních vod. …
Pokračování textu „Zachraňme vodu: „Můžeme se snažit všude a bude to určitě užitečné a správné, ale dokud nepřevezmou odpovědnost vlastníci 2/3 našeho území v podobě zemědělské půdy, tak budeme většinou prohrávat a oni samozřejmě s námi.““

Vyhláška Ministerstva zemědělství omezí smrkové monokultury na nevhodných stanovištích

Tisková zpráva – Vyhláška Ministerstva zemědělství (MZe), která navrhuje omezit pěstování smrků na nevhodných stanovištích a doporučuje druhově pestřejší a odolnější porosty, dnes vychází ve Sbírce zákonů. Návrh vyhlášky, která pomůže rychlejší obnově lesů postižených kalamitou, tvořili odborníci z MZe ve spolupráci se zástupci lesnických vědeckých a profesních organizací a …
Pokračování textu „Vyhláška Ministerstva zemědělství omezí smrkové monokultury na nevhodných stanovištích“